កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 23/09/2020 09:16

បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda = 4 090.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ព័ត៌មានស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់គឺជាឯកសារយោង។ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ឥឡូវនេះស្មើនឹង 4 090.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda កើនឡើងដោយ។ 0 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ចំណាយថ្ងៃនេះ 4 090.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

កាលពីបីខែមុន ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 4 084.67 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 4 064.60 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អាចទិញបានសម្រាប់ 4 094.77 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ងាយស្រួលមើលនៅលើតារាង។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -1.27% ។ -0.02% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយខែ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 4 090.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 20 451.03 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 40 902.07 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 102 255.17 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 204 510.34 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 409 020.67 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 1 022 551.68 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 2 045 103.36 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រសិនបើអ្នកមាន 10 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 40 902.07 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះ 102 255.17 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចរកទិញបានសម្រាប់ 25 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ថ្ងៃនេះ 204 510.34 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 50 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ អ្នកអាចទិញ 409 020.67 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 100 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 1 022 551.68 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សំរាប់ 250 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 500 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 2 045 103.36 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
23.09.2020 4 090.207 -19.848992 ↓
22.09.2020 4 110.056 10.055707 ↑
20.09.2020 4 100 -
19.09.2020 4 100 4.716587 ↑
18.09.2020 4 095.283 -47.404214 ↓

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 23 ខែកញ្ញា 2020 ស្មើនឹង 4 090.207 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ 22 ខែកញ្ញា 2020, ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda = 4 110.056 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ 20 ខែកញ្ញា 2020, ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda = 4 100 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រាខ្ពស់បំផុត BMD / KHR អត្រានៅក្នុង គឺនៅលើ 22.09.2020 ។ 18 ខែកញ្ញា 2020, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្លៃដើម។ 4 095.283 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda, ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda រដ្ឋ: Bermuda នេះ. ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ BMD. ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda កាក់: ភាគ.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.