កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 17/11/2019 16:10

បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda = 4 034.92 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

បំលែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅជា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងអត្រាបច្ចុប្បន្នមធ្យម។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ឥឡូវនេះស្មើនឹង 4 034.92 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda កើនឡើងដោយ 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រា ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 4 064.20 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីបីខែមុន ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អាចប្តូរបានសម្រាប់ 4 074.97 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 4 040 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -0.72% ។ -0.66% ក្នុងមួយខែ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ -0.13% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 4 034.92 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 20 174.62 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 40 349.24 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 100 873.09 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 201 746.18 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 403 492.36 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 1 008 730.89 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda 2 017 461.79 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រសិនបើអ្នកមាន 10 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 40 349.24 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 100 873.09 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 25 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ អ្នកអាចលក់ 201 746.18 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 50 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ថ្ងៃនេះ 100 BMD = 403 492.36 KHR ប្រសិនបើអ្នកមាន 1 008 730.89 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 250 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 2 017 461.79 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 500 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។

   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 17 ខែវិច្ឆិកា 2019

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
17.11.2019 4 034.924 -30.076421 ↓
16.11.2019 4 065 22.932858 ↑
15.11.2019 4 042.067 -41.113516 ↓
14.11.2019 4 083.181 0.516225 ↑
13.11.2019 4 082.664 2.989813 ↑

ថ្ងៃនេះ 500 BMD = 4 034.924 KHR ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 16 ខែវិច្ឆិកា 2019 - 4 065 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ 15 ខែវិច្ឆិកា 2019, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្លៃដើម។ 4 042.067 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អតិបរមា។ BMD / KHR អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង។ បានបើកហើយ។ 14.11.2019 ។ កំរិតអប្បបរមា BMD / KHR អត្រានៅក្នុង គឺនៅលើ 17.11.2019 ។

   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda, ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda រដ្ឋ: Bermuda នេះ. ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ BMD. ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda កាក់: ភាគ.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.