កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត

ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅទូទាំងពិភពលោក។ ការបម្លែងតាមអ៊ីនធឺណិតទៅជារូបិយប័ណ្ណ។
ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រាប្តូរប្រាក់ពិភពលោក។ កម្មវិធីបម្លែងប្រាក់។

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR):
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ យ័ន   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR):
ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ យ័ន   ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD):
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
យ័ន (CNY):
យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   យ័ន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   យ័ន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   យ័ន ទៅ Bitcoin   យ័ន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់យ៉េន (JPY):
ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់យ៉េន ទៅ Bitcoin   ប្រាក់យ៉េន ទៅ យ័ន  

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ទាំងអស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណពិភពលោក។


Ariary ម៉ាដាហ្កាស (MGA):
Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ Bitcoin   Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ យ័ន   Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Balboa Panamanian (PAB):
Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Balboa Panamanian ទៅ Bitcoin   Balboa Panamanian ទៅ យ័ន   Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Birr អេត្យូពី (ETB):
Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Birr អេត្យូពី ទៅ Bitcoin   Birr អេត្យូពី ទៅ យ័ន   Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Boliviano បូលីវី (BOB):
Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Boliviano បូលីវី ទៅ Bitcoin   Boliviano បូលីវី ទៅ យ័ន   Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Cedi ហ្គាណា (GHS):
Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Cedi ហ្គាណា ទៅ Bitcoin   Cedi ហ្គាណា ទៅ យ័ន   Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Cordoba នីការ៉ាហ្គា (NIO):
Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ Bitcoin   Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ យ័ន   Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
DRAM អាមេនី (AMD):
DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   DRAM អាមេនី ទៅ Bitcoin   DRAM អាមេនី ទៅ យ័ន   DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Dalasi ហ្គាំប៊ៀ (GMD):
Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ Bitcoin   Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ យ័ន   Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Denar ស្រុកម៉ាសេដូន (MKD):
Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ Bitcoin   Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ យ័ន   Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Escudo Cape Verde (CVE):
Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Escudo Cape Verde ទៅ Bitcoin   Escudo Cape Verde ទៅ យ័ន   Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Florin Aruban (AWG):
Florin Aruban ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Florin Aruban ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Florin Aruban ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Florin Aruban ទៅ Bitcoin   Florin Aruban ទៅ យ័ន   Florin Aruban ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Forint ហុងគ្រី (HUF):
Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Forint ហុងគ្រី ទៅ Bitcoin   Forint ហុងគ្រី ទៅ យ័ន   Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Fuerte Bolivar Venezuelan បាន (VEF):
Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ Bitcoin   Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ យ័ន   Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Gourde ហៃទី (HTG):
Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Gourde ហៃទី ទៅ Bitcoin   Gourde ហៃទី ទៅ យ័ន   Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Guarani (PYG):
Guarani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Guarani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Guarani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Guarani ទៅ Bitcoin   Guarani ទៅ យ័ន   Guarani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Gulden Antilliaanse (ANG):
Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Gulden Antilliaanse ទៅ Bitcoin   Gulden Antilliaanse ទៅ យ័ន   Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Honduran Lempira (HNL):
Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Honduran Lempira ទៅ Bitcoin   Honduran Lempira ទៅ យ័ន   Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Hryvnia (UAH):
Hryvnia ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Hryvnia ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Hryvnia ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Hryvnia ទៅ Bitcoin   Hryvnia ទៅ យ័ន   Hryvnia ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Kina (PGK):
Kina ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Kina ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Kina ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Kina ទៅ Bitcoin   Kina ទៅ យ័ន   Kina ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Krona ស៊ុយអែត (SEK):
Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Krona ស៊ុយអែត ទៅ Bitcoin   Krona ស៊ុយអែត ទៅ យ័ន   Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Kroon ភាសាអេស្តូនី (EEK):
Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ Bitcoin   Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ យ័ន   Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Kwanza (AOA):
Kwanza ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Kwanza ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Kwanza ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Kwanza ទៅ Bitcoin   Kwanza ទៅ យ័ន   Kwanza ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Lilangeni (SZL):
Lilangeni ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Lilangeni ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Lilangeni ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Lilangeni ទៅ Bitcoin   Lilangeni ទៅ យ័ន   Lilangeni ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Loti (LSL):
Loti ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Loti ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Loti ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Loti ទៅ Bitcoin   Loti ទៅ យ័ន   Loti ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក (MZN):
Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ Bitcoin   Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ យ័ន   Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Naira នីហ្សេរីយ៉ា (NGN):
Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ Bitcoin   Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ យ័ន   Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Nakfa (ERN):
Nakfa ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Nakfa ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Nakfa ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Nakfa ទៅ Bitcoin   Nakfa ទៅ យ័ន   Nakfa ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Ngultrum ប៊ូតាន (BTN):
Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ Bitcoin   Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ យ័ន   Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Nuevo ប៉េរូ Sol (PEN):
Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ Bitcoin   Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ យ័ន   Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Ouguiya Mauritanian (MRO):
Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Ouguiya Mauritanian ទៅ Bitcoin   Ouguiya Mauritanian ទៅ យ័ន   Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Pa`anga (TOP):
Pa`anga ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Pa`anga ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Pa`anga ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Pa`anga ទៅ Bitcoin   Pa`anga ទៅ យ័ន   Pa`anga ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Pula បុតស្វាណា (BWP):
Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Pula បុតស្វាណា ទៅ Bitcoin   Pula បុតស្វាណា ទៅ យ័ន   Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា (GTQ):
Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ Bitcoin   Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ យ័ន   Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Rand (ZAR):
Rand ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Rand ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Rand ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Rand ទៅ Bitcoin   Rand ទៅ យ័ន   Rand ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Rial Omani (OMR):
Rial Omani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Rial Omani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Rial Omani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Rial Omani ទៅ Bitcoin   Rial Omani ទៅ យ័ន   Rial Omani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Rial អ៊ីរ៉ង់ (IRR):
Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ Bitcoin   Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ យ័ន   Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Riyal កាតា (QAR):
Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Riyal កាតា ទៅ Bitcoin   Riyal កាតា ទៅ យ័ន   Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត (SAR):
Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ Bitcoin   Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ យ័ន   Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) (XDR):
SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ Bitcoin   SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ យ័ន   SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Talas (WST):
Talas ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Talas ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Talas ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Talas ទៅ Bitcoin   Talas ទៅ យ័ន   Talas ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Vatu វ៉ានូអាទូ (VUV):
Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ Bitcoin   Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ យ័ន   Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Vietnamesse ដុង (VND):
Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   Vietnamesse ដុង ទៅ Bitcoin   Vietnamesse ដុង ទៅ យ័ន   Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ (XCD):
ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ Bitcoin   ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ យ័ន   ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
កោះ Falkland ផោន (FKP):
កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   កោះ Falkland ផោន ទៅ Bitcoin   កោះ Falkland ផោន ទៅ យ័ន   កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ (KYD):
កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ Bitcoin   កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ យ័ន   កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្រោនន័រវេស (NOK):
ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ក្រោនន័រវេស ទៅ Bitcoin   ក្រោនន័រវេស ទៅ យ័ន   ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្រោនអ៊ីស្លង់ (ISK):
ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ Bitcoin   ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ យ័ន   ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្វាចា Zambian (ZMW):
ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ក្វាចា Zambian ទៅ Bitcoin   ក្វាចា Zambian ទៅ យ័ន   ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្វាចា Zambian (ZMK):
ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ក្វាចា Zambian ទៅ Bitcoin   ក្វាចា Zambian ទៅ យ័ន   ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្វាចាម៉ាឡាវី (MWK):
ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ Bitcoin   ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ យ័ន   ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
គីបឡាវ (LAK):
គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   គីបឡាវ ទៅ Bitcoin   គីបឡាវ ទៅ យ័ន   គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
គីយ៉ាភូមា (MMK):
គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   គីយ៉ាភូមា ទៅ Bitcoin   គីយ៉ាភូមា ទៅ យ័ន   គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
គូណាក្រូអាស៊ី (HRK):
គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ Bitcoin   គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ យ័ន   គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ឆែក koruna ដែល (CZK):
ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ឆែក koruna ដែល ទៅ Bitcoin   ឆែក koruna ដែល ទៅ យ័ន   ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ឈីលី Unidad ដឺ Fomento (CLF):
ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ Bitcoin   ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ យ័ន   ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដាហាមម៉ារ៉ុក (MAD):
ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ Bitcoin   ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ យ័ន   ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងកេនយ៉ា (KES):
ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ដួងកេនយ៉ា ទៅ Bitcoin   ដួងកេនយ៉ា ទៅ យ័ន   ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងតង់ហ្សានី (TZS):
ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ដួងតង់ហ្សានី ទៅ Bitcoin   ដួងតង់ហ្សានី ទៅ យ័ន   ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងសូម៉ាលី (SOS):
ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ដួងសូម៉ាលី ទៅ Bitcoin   ដួងសូម៉ាលី ទៅ យ័ន   ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងអ៊ូហ្គង់ដា (UGX):
ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ Bitcoin   ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ យ័ន   ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
តាកាបង់ក្លាដែស (BDT):
តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ Bitcoin   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ យ័ន   តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី (TMT):
តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ Bitcoin   តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ យ័ន   តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល (ILS):
ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ Bitcoin   ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ យ័ន   ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី (MNT):
ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ Bitcoin   ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ យ័ន   ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ (BAM):
បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ Bitcoin   បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ យ័ន   បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប៉ាតាកាស Macanese (MOP):
ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ Bitcoin   ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ យ័ន   ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប៉េសូអាហ្សង់ទីន (ARS):
ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ Bitcoin   ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ យ័ន   ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian (BSD):
ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD):
ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារ Surinam (SRD):
ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា (CAD):
ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី (NAD):
ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី (TWD):
ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ (TTD):
ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ (NZD):
ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស (BBD):
ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស (BZD):
ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ (BND):
ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ (SBD):
ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា (LRD):
ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD):
ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង (HKD):
ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា (GYD):
ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី (FJD):
ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក (JMD):
ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ (ZWL):
ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី (AUD):
ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ យ័ន   ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ត្រយអយ (XAG):
ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ យ័ន   ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់បាតថៃ (THB):
ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់បាតថៃ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់បាតថៃ ទៅ យ័ន   ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូគុយបា (CUP):
ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ យ័ន   ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូឈីលី (CLP):
ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ យ័ន   ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក (DOP):
ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ យ័ន   ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក (MXN):
ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ យ័ន   ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី (COP):
ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ យ័ន   ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន (PHP):
ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ យ័ន   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ (UYU):
ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ យ័ន   ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ (NPR):
ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ យ័ន   ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន (PKR):
ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ យ័ន   ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស (MUR):
ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ យ័ន   ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីសីស្ហែល (SCR):
ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ យ័ន   ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា (LKR):
ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ យ័ន   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា (INR):
ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ យ័ន   ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី (IDR):
ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ Bitcoin   ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ យ័ន   ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង (KPW):
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ Bitcoin   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ យ័ន   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW):
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ Bitcoin   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ យ័ន   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន (UZS):
ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ Bitcoin   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ យ័ន   ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោន (GBP):
ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោន ទៅ Bitcoin   ផោន ទៅ យ័ន   ផោន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនជឺស៊ី (JEP):
ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនជឺស៊ី ទៅ Bitcoin   ផោនជឺស៊ី ទៅ យ័ន   ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនមែន (IMP):
ផោនមែន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនមែន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនមែន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនមែន ទៅ Bitcoin   ផោនមែន ទៅ យ័ន   ផោនមែន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនលីបង់ (LBP):
ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនលីបង់ ទៅ Bitcoin   ផោនលីបង់ ទៅ យ័ន   ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនសាំងហេឡេណា (SHP):
ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ Bitcoin   ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ យ័ន   ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនស៊ីរី (SYP):
ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនស៊ីរី ទៅ Bitcoin   ផោនស៊ីរី ទៅ យ័ន   ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនស៊ូដង់ (SDG):
ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនស៊ូដង់ ទៅ Bitcoin   ផោនស៊ូដង់ ទៅ យ័ន   ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនហ្គីប្រាលតា (GIP):
ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ Bitcoin   ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ យ័ន   ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនហ្គេនស៊ី (GGP):
ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ Bitcoin   ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ យ័ន   ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនអេហ្ស៊ីប (EGP):
ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ Bitcoin   ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ យ័ន   ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល (BRL):
ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ Bitcoin   ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ យ័ន   ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ពោះវៀនធំ Salvadoran (SVC):
ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ Bitcoin   ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ យ័ន   ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ពោះវៀនធំកូស្តារីកា (CRC):
ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ Bitcoin   ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ យ័ន   ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង (LVL):
ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ Bitcoin   ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ យ័ន   ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក (DKK):
ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ Bitcoin   ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ យ័ន   ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ម៉ាណាត Azerbaijani (AZN):
ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ Bitcoin   ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ យ័ន   ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
យេម៉ែនរៀល (YER):
យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   យេម៉ែនរៀល ទៅ Bitcoin   យេម៉ែនរៀល ទៅ យ័ន   យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រីងហ្គីត Malaysin (MYR):
រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រីងហ្គីត Malaysin ទៅ Bitcoin   រីងហ្គីត Malaysin ទៅ យ័ន   រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបបេឡារុស (BYN):
រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបបេឡារុស ទៅ Bitcoin   រូបបេឡារុស ទៅ យ័ន   រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB):
រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Bitcoin   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ យ័ន   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត (KWD):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី (TND):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី (LYD):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី (RSD):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី (JOD):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី (DZD):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ (IQD):
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ Bitcoin   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ យ័ន   រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ (MVR):
រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ Bitcoin   រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ យ័ន   រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីតាលីទុយអានី (LTL):
លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លីតាលីទុយអានី ទៅ Bitcoin   លីតាលីទុយអានី ទៅ យ័ន   លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីរ៉ាតួកគីថ្មី (TRY):
លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ Bitcoin   លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ យ័ន   លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីរ៉ាម៉ាល់តា (MTL):
លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ Bitcoin   លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ យ័ន   លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីវប៊ុលហ្គារី (BGN):
លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ Bitcoin   លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ យ័ន   លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លើ Moldovan (MDL):
លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លើ Moldovan ទៅ Bitcoin   លើ Moldovan ទៅ យ័ន   លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លើរ៉ូម៉ានី (RON):
លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លើរ៉ូម៉ានី ទៅ Bitcoin   លើរ៉ូម៉ានី ទៅ យ័ន   លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លេខអាល់បានី (ALL):
លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លេខអាល់បានី ទៅ Bitcoin   លេខអាល់បានី ទៅ យ័ន   លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ (KZT):
លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ Bitcoin   លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ យ័ន   លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
សុមុនី Tajikistani (TJS):
សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   សុមុនី Tajikistani ទៅ Bitcoin   សុមុនី Tajikistani ទៅ យ័ន   សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
សោម Kyrgyzstani (KGS):
សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   សោម Kyrgyzstani ទៅ Bitcoin   សោម Kyrgyzstani ទៅ យ័ន   សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra (STD):
សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ Bitcoin   សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ យ័ន   សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ស្លូទីប៉ូឡូញ (PLN):
ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ Bitcoin   ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ យ័ន   ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ CFC (XOF):
ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ CFC (XAF):
ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ Comoran (KMF):
ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ Djibouti (DJF):
ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់កុងហ្គោ (CDF):
ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី (BIF):
ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda (RWF):
ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច (XPF):
ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស (CHF):
ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ហ្គីណេ (GNF):
ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ Bitcoin   ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ យ័ន   ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ឡារីហ្សកហ្ស៊ី (GEL):
ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ Bitcoin   ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ យ័ន   ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED):
អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ Bitcoin   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ យ័ន   អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន (AFN):
អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ Bitcoin   អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ យ័ន   អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អូន (SLL):
អូន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   អូន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   អូន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   អូន ទៅ Bitcoin   អូន ទៅ យ័ន   អូន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) (XAU):
អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ Bitcoin   អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ យ័ន   អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់យ៉េន  

ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ - សេវាកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ឆ្លងរូបិយប័ណ្ណនៅជុំវិញពិភពលោកពោលគឺរូបិយប័ណ្ណបច្ចុប្បន្នទាំងអស់។

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយធនាគារជាតិអឺរ៉ុប។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាឆ្លងក៏ត្រូវបានកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយធនាគារជាតិសំខាន់របស់ប្រទេស។ ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់បង្ហាញព័ត៌មាននេះពីប្រភពផ្លូវការដោយឥតគិតថ្លៃ។

អ្នកអាចឃើញតម្លៃទាំងពីរនេះនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៅលើវេបសាយ moneyratestoday.com ក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឬការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណមួយសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណមួយផ្សេងទៀតក្នុងអត្រាអំណោយផលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងធនាគារពាណិជ្ជកម្ម។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៅធនាគារត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើង។

សូមមើល ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ដូចជាប្រាក់អឺរ៉ូដុល្លារយ័ននិងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកនៅក្នុងសេវាកម្មអនឡាញរបស់យើង ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ និងបកប្រែរូបិយប័ណ្ណណាមួយនៅក្នុងអត្រាអំណោយផល។

អត្រាឆ្លងនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងអឺរ៉ូអត្រាឆ្លងប្រាក់ដុល្លារធៀបនឹងប្រាក់អឺរ៉ូអត្រាឆ្លងប្រាក់អឺរ៉ូធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងអត្រារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៃរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោក។ គឺជាអត្រាការប្រាក់ឬរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ។ វាជះឥទ្ធិពលដល់អត្រាប្តូរប្រាក់នៃរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកទាំងអស់។

ក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យើងគិតអត្រាឆ្លងដូចខាងក្រោមៈ

  • ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូ។
  • អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅដុល្លារអាមេរិក។
  • ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅអត្រាប្តូរប្រាក់យន់។
  • ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅអត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េន។

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើននៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើអត្រាឆ្លងទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី ជាធម្មតាត្រូវបានគេគណនាផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងអឺរ៉ូ។ ប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់ការគណនាតម្លៃនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនូវអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារជាតិនិងពីធនាគារអឺរ៉ុប។

បន្ថែមលើទំព័រជំនួយនិងកម្មវិធី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ខែមេសា 24, 2024 នៅលើទីផ្សារ Forex មានសេវាកម្មរូបិយប័ណ្ណឥតគិតថ្លៃជាច្រើនទៀតនៅលើគេហទំព័រ។

ធនាគារគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណទាំងអស់រួមទាំង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្អែកលើការគណនាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម។ តាមដាននៅលើគេហទំព័រអំពីតម្លៃភ្លាមៗនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរ។ ឧទាហរណ៍, អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើអ៊ីនធឺណេតប្តូរប្រាក់ Forex ។

moneyratestoday.com តាមដានពេលវេលាអត្រាប្តូរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោក។

នៅក្នុងការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានយកចេញពីប្រភពបើកចំហរនិងប្រភពផ្លូវការ។

នៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខអ្នកអាចមើល៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅប្រាក់ដុល្លារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូពីធនាគារជាតិសំខាន់សំរាប់ថ្ងៃនេះ
  • បង្ហាញអត្រាឆ្លងនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងអឺរ៉ូពីធនាគារអ៊ឺរ៉ុប
  • បន្ទាន់។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់តាមអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខនៃខាំផ្លាស់ប្តូរគឺសាមញ្ញណាស់។

ដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្រារូបិយប័ណ្ណមួយធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណមួយផ្សេងទៀតសូមបញ្ចូលឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះក្នុងវិស័យម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់យើងហើយចុចប៊ូតុងគណនា។ អ្នកអាចបញ្ចូលសញ្ញាណរបស់ពួកគេតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ដើម្បីមើលអត្រាបញ្ច្រាសបន្ទាប់មកប្តូរទីតាំងរូបិយប័ណ្ណដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកចុចលើតំណ "ផ្លាស់ប្តូរ" ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅប្រាក់ដុល្លារបន្ទាប់មកបញ្ចូលឈ្មោះ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងវិស័យទីមួយនៃការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ និងនៅក្នុងវាលទីពីរ "ដុល្លារអាមេរិក" ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអត្រាឆ្លងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកចុច "ផ្លាស់ប្តូរ" ហើយម៉ាស៊ីនគិតលេខនឹងបង្ហាញអត្រាផ្ទុយអ្នក។

នៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខមានវិធីទី ២ ដើម្បីស្វែងរក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកផ្សេងទៀត។

នៅលើទំព័រសេវាកម្មគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់នៃគេហទំព័រ moneyratestoday.com នៅក្នុងប្លុក។ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ទាំងអស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណពិភពលោក។ ក្នុងបញ្ជីរូបិយប័ណ្ណរកឃើញ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ហើយចុចលើតំណភ្ជាប់នៃ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវការ។

នៅក្នុងការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ព័ត៌មានស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលវាត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារផ្លូវការ។

អត្រាប្តូរប្រាក់តាមអ៊ិនធរណេតត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

សូមសំណាងល្អក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់។