កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 07/12/2019 07:30

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះ។

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ស្មើ 4 070 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ស្មើ 0.000246 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD)

យើងប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើទំព័រនេះមួយថ្ងៃម្តង។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណមានតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើការផ្លាស់ប្តូរហើយត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃដោយធនាគារជាតិ។ អត្រារូបិយប័ណ្ណត្រូវបានយកចេញពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារដើម្បីកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ពួកគេ។ ជ្រើសរើសធនាគារដែលមានអត្រាប្តូរប្រាក់អំណោយផល។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 07/12/2019 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ឥឡូវ 4 070 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅអឺរ៉ុប។ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda បានកើនឡើង។ 11.72 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅក្នុងធនាគារអឺរ៉ុបឈានមុខគេមួយ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យោងតាមទិន្នន័យអ៊ឺរ៉ុប។ សម្រាប់ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 4 070 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តាមអត្រាធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះម្សិលមិញនិងថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីកំណត់អត្រាកំណើនឬធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណដែលបានជ្រើសរើស។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅទីនេះ; ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងអំពីប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ ។ វិភាគនិងព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហើយទិញរូបិយប័ណ្ណចំណេញ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
07.12.2019 4 070 11.72448
06.12.2019 4 058.276 -4.784864
05.12.2019 4 063.060 -2.354464
04.12.2019 4 065.415 0.414848
03.12.2019 4 065 -2.331462
ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD)

4 070 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ តម្លៃរបស់ 5 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 20 350 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្លៃដើមនៃ 10 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឥឡូវស្មើនឹង 40 700 ។ 101 750 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 25 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 4 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda កើនឡើងដោយ 11.72 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារឈានមុខគេរបស់ប្រទេស។

1 BMD 5 BMD 10 BMD 25 BMD 50 BMD 100 BMD 250 BMD 500 BMD
4 070 KHR 20 350 KHR 40 700 KHR 101 750 KHR 203 500 KHR 407 000 KHR 1 017 500 KHR 2 035 000 KHR
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)

តម្លៃនៃ 10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 2.46 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ សម្រាប់ 50 000 KHR អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 12.29 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ 24.57 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda សព្វថ្ងៃថ្លៃ 100 000 KHR អត្រា ដើម្បីទិញ 250 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 61.43 BMD ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ សម្រាប់ ១ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 4 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

10 000 KHR 50 000 KHR 100 000 KHR 250 000 KHR 500 000 KHR 1 000 000 KHR 2 500 000 KHR 5 000 000 KHR
2.46 BMD 12.29 BMD 24.57 BMD 61.43 BMD 122.85 BMD 245.70 BMD 614.25 BMD 1 228.50 BMD