កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 07/12/2019 07:57

បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក = 4 070 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យម។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅជា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឡើង។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចំណាយថ្ងៃនេះ 4 070 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 4 046.74 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 4 049.55 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 4 037.20 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់មាននៅលើទំព័រ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់មួយសប្តាហ៍គឺ 0.57% ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ 0.82% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 4 070 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 20 350 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 40 700 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 101 750 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 203 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 407 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 1 017 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 2 035 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 40 700 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សំរាប់ 10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 25 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 101 750 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ដើម្បីបំលែង 50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក, 203 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា គឺ ទាមទារ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 100 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 407 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះសម្រាប់ 250 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ផ្តល់ឱ្យ 1 017 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អ្នកអាចប្តូរ 500 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សំរាប់ 2 035 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
07.12.2019 4 072.928 7.478492 ↑
06.12.2019 4 065.449 -16.911885 ↓
05.12.2019 4 082.361 15.494114 ↑
04.12.2019 4 066.867 -9.899564 ↓
03.12.2019 4 076.766 22.959929 ↑

ថ្ងៃនេះ 4 072.928 KHR = 500 USD ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 6 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 4 065.449 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 5 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 4 082.361 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អតិបរិមា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 05.12.2019 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 3 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 4 076.766 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក, ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រដ្ឋ: កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ទីម័រខាងកើតកោះ Marshall, មីក្រូណេស៊ី, ប៉ាកោះម៉ារីអាណាខាងជើង, សហរដ្ឋអាមេរិក, ការកោះទួកនិងកៃកូស, អេក្វាឌ័រ. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កាក់: ភាគ.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.