កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 29/11/2022 02:30

បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក = 4 187.98 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យម។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ព័ត៌មានអត្រារូបិយប័ណ្ណដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ១ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង។ 0 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឡើង។ អត្រា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

កាលពីបីខែមុន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 4 072.18 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 4 016.50 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 4 059.32 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់មួយសប្តាហ៍គឺ 0% ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រយៈពេលមួយខែគឺ 1.02% ។ 3.17% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 4 187.98 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 20 939.92 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 41 879.85 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 104 699.62 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 209 399.23 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 418 798.46 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 1 046 996.16 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 2 093 992.32 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 41 879.85 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សំរាប់ 10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 104 699.62 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 25 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 209 399.23 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 418 798.46 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា អ្នកអាចទិញ 100 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អ្នកអាចទិញ 250 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ 1 046 996.16 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 500 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 2 093 992.32 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក, ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រដ្ឋ: កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ទីម័រខាងកើតកោះ Marshall, មីក្រូណេស៊ី, ប៉ាកោះម៉ារីអាណាខាងជើង, សហរដ្ឋអាមេរិក, ការកោះទួកនិងកៃកូស, អេក្វាឌ័រ. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កាក់: ភាគ.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.