កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 24/04/2024 05:35

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024

05:35:00 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 USD = 4 041.27 KHR
1 KHR = 0.0002 USD

Forex - ទីផ្សារប្តូរប្រាក់សំខាន់។ ប្តូរប្រាក់ Forex សម្រាប់ ១ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 4 041.27 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ រហ័ស ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់។ បង្ហាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទី។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លាររស់នៅ 24 ខែមេសា 2024

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 24 ខែមេសា 2024

នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចរកឃើញតារាង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 24 ខែមេសា 2024 ។ មិនថា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ ដាក់លើក្រាហ្វដើម្បីមើលអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ពេលវេលាដែលបានជ្រើសរើស។ នេះ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្រាហ្វិចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំដោយគេហទំព័ររបស់យើងទទួលបានទិន្នន័យពី Forex

បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់អាចត្រូវបានមើលរៀងរាល់នាទី។ 0.01 ។ KHR - ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឯកសារ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ( USD) ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានាទីនេះ។ អត្រានៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រាល់នាទីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ តម្លៃនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយនាទីត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

05:34 05:33 05:32 05:31 05:30 05:29 05:28 05:27 05:26 05:25
4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

យើងបង្ហាញអត្រាប្តូរប្រាក់ពីមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងនៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - 0.01 KHR ។ គេហទំព័របង្ហាញតារាងសំរាប់ការដាក់បញ្ចូលរយៈពេល ១០ ម៉ោងនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោង។ វាងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ម៉ោង។

05:31 05:25 05:19 05:13 05:07 05:01 04:55 04:49 04:43 04:37
4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 24 ខែមេសា 2024

05:34 04:34 03:34 02:34 01:34 00:34 23:34 22:34 21:32 20:32
4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 041.27 4 072