កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 07/12/2019 07:58

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

07:58:30 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 USD = 4 070 KHR
1 KHR = 0.0002 USD

ប្រភពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់គឺការផ្លាស់ប្តូរ Forex ។ នៅលើ Forex, ១ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្លៃដើម 4 070 KHR ។ 1 ដងក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទីទំព័រជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅ Forex អាចត្រូវបានមើលក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លាររស់នៅ 07 ខែធ្នូ 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

យើងបានបង្កើតតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើទំព័រនេះ។ តារាងខាងលើគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៅលើតារាងអាចត្រូវបានកត់សំគាល់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ក្រាហ្វនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។

បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

រាល់នាទីយើងតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់។ ការលូតលាស់របស់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ( USD) ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅនាទីនេះគឺ - 0.0000 ។ KHR ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រារៀងរាល់នាទី។ តម្លៃនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយនាទីត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 23:00 22:00
4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចមើលរាល់ម៉ោង។ សក្ដានុពលនៃ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0000 KHR ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ ម៉ោងចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

03:00
4 070

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 07 ខែធ្នូ 2019

06:00
4 070