កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 07/12/2019 07:59

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019
ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

07:59:20 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 EUR = 4 500.91 KHR
1 KHR = 0.0002 EUR

ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើការប្តូរប្រាក់ Forex ។ នៅលើ Forex, ១ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្លៃដើម 4 500.91 KHR ។ រហ័ស ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់។ តម្លៃនៃ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឥឡូវនិងនៅពេលវេលាខុសគ្នា។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូរស់នៅ 07 ខែធ្នូ 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

ដើម្បីតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់តាម Forex យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយើងបង្ហាញវានៅលើក្រាហ្វ។ មិនថា ប្រាក់អឺរ៉ូ បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ អត្រាពិតប្រាកដ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រានៅលើគំនូសតាងអាចរកឃើញប្រសិនបើអ្នកដាក់វា។ ក្រាហ្វនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។

បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចមើលរាល់នាទី។ 0.0000 KHR ក្នុងមួយនាទីបានបង្កើន ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងតារាងរយៈពេល ១០ នាទី។ វាងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់នាទី។

06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 23:00 22:00
4 500.91 4 500.91 4 500.91 4 500.91 4 500.91 4 500.91 4 500.91 4 500.91 4 500.91

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

យើងបង្ហាញអត្រាប្តូរប្រាក់ពីមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោង។ ប្រាក់អឺរ៉ូ បានកើនឡើងដោយ 0.0000 KHR ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងចុងក្រោយ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់អឺរ៉ូ ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រារៀងរាល់ម៉ោង។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ ម៉ោងចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

03:00
4 500.91

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 07 ខែធ្នូ 2019

06:00
4 500.91