កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 23/09/2020 09:39

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020
ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

09:39:00 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 EUR = 4 779.21 KHR
1 KHR = 0.0002 EUR

ប្រភពនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ Forex ។ នៅការផ្លាស់ប្តូរ Forex សម្រាប់ ១ ប្រាក់អឺរ៉ូ អ្នកត្រូវផ្តល់ 4 779.21 KHR ។ តាមអ៊ិនធរណេត ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់ឥឡូវពី Forex ។ មើលអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីម៉ោងឬថ្ងៃ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូរស់នៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 23 ខែកញ្ញា 2020

ប្រើតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 23 ខែកញ្ញា 2020 តារាងនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់។ មិនថា ប្រាក់អឺរ៉ូ បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

រៀងរាល់នាទីយើងតាមដាន ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ការថយចុះនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅនាទីនេះគឺ - -1.29 KHR ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

09:38 09:37 09:36 09:35 09:34 09:32 09:31 09:30 09:29 09:28
4 779.21 4 780.49 4 777.70 4 776.30 4 773.51 4 773.96 4 774.07 4 773.73 4 772.12 4 771.22

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

រៀងរាល់ម៉ោងយើងតាមដាន ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 2.40 KHR ។ គេហទំព័របង្ហាញតារាងសំរាប់ការដាក់បញ្ចូលរយៈពេល ១០ ម៉ោងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោង។ តម្លៃនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

09:35 09:28 09:22 09:16 09:10 09:04 08:58 08:52 08:46 08:40
4 776.30 4 771.22 4 774.18 4 774.67 4 774.57 4 774.26 4 775.69 4 775.13 4 773.68 4 775.46

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 23 ខែកញ្ញា 2020

09:38 08:37 07:37 06:37 05:35 04:33 03:32 02:31 01:31 00:30
4 779.21 4 776.80 4 781.95 4 820.77 4 822.41 4 810.01 4 814.34 4 809.06 4 808.61 4 806.75