កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 24/04/2024 06:07

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024
ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024

06:07:29 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 EUR = 4 319.44 KHR
1 KHR = 0.0002 EUR

ប្រភពនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ Forex ។ នៅការផ្លាស់ប្តូរ Forex សម្រាប់ ១ ប្រាក់អឺរ៉ូ អ្នកត្រូវផ្តល់ 4 319.44 KHR ។ តាមអ៊ិនធរណេត ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់ឥឡូវពី Forex ។ មើលអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីម៉ោងឬថ្ងៃ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូរស់នៅ 24 ខែមេសា 2024

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 24 ខែមេសា 2024

ប្រើតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 24 ខែមេសា 2024 តារាងនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់។ មិនថា ប្រាក់អឺរ៉ូ បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

រៀងរាល់នាទីយើងតាមដាន ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅនាទីនេះគឺ - 0.42 KHR ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

06:07 06:06 06:05 06:04 06:03 06:02 06:01 06:00 05:59 05:58
4 319.44 4 319.03 4 319.03 4 319.17 4 318.84 4 318.15 4 317.92 4 317.60 4 318.34 4 318.06

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

រៀងរាល់ម៉ោងយើងតាមដាន ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 0.46 KHR ។ គេហទំព័របង្ហាញតារាងសំរាប់ការដាក់បញ្ចូលរយៈពេល ១០ ម៉ោងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោង។ តម្លៃនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

06:04 05:58 05:52 05:46 05:40 05:34 05:28 05:22 05:16 05:10
4 319.17 4 318.06 4 318.47 4 319.12 4 318.52 4 319.40 4 319.44 4 320.04 4 319.77 4 318.29

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 24 ខែមេសា 2024

06:07 05:07 04:07 03:07 02:07 01:07 00:07 23:07 22:05 21:05
4 319.44 4 318.11 4 320.88 4 321.15 4 324.99 4 326.38 4 326.80 4 328 4 327.49 4 327.77