កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 29/11/2022 03:49

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022
ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

03:49:09 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 EUR = 4 351.83 KHR
1 KHR = 0.0002 EUR

ប្រភពនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ Forex ។ នៅការផ្លាស់ប្តូរ Forex សម្រាប់ ១ ប្រាក់អឺរ៉ូ អ្នកត្រូវផ្តល់ 4 351.83 KHR ។ តាមអ៊ិនធរណេត ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់ឥឡូវពី Forex ។ មើលអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីម៉ោងឬថ្ងៃ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូរស់នៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

ប្រើតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022 តារាងនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់។ មិនថា ប្រាក់អឺរ៉ូ បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

រៀងរាល់នាទីយើងតាមដាន ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅនាទីនេះគឺ - 0.72 KHR ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

03:48 03:47 03:46 03:45 03:44 03:43 03:42 03:41 03:40 03:39
4 351.83 4 351.10 4 349.16 4 348.89 4 348.03 4 348.80 4 348.39 4 348.62 4 348.57 4 346.72

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

រៀងរាល់ម៉ោងយើងតាមដាន ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 6.14 KHR ។ គេហទំព័របង្ហាញតារាងសំរាប់ការដាក់បញ្ចូលរយៈពេល ១០ ម៉ោងនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោង។ តម្លៃនៃ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

03:45 03:39 03:33 03:27 03:21 03:15 03:09 03:02 02:55 02:49
4 348.89 4 346.72 4 342.76 4 337.67 4 339.79 4 336.46 4 341.54 4 345.42 4 348.30 4 349.43

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

03:48 02:46 01:45 00:42 23:39 22:31 21:29 20:29 19:29 18:29
4 351.83 4 344.47 4 344.82 4 348.94 4 347.17 4 345.64 4 337.41 4 281.99 4 282.39 4 281.33