កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 23/09/2020 08:25

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

08:25:47 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 KHR = 0.0002 EUR
1 EUR = 4 775.46 KHR

Forex - ទីផ្សារប្តូរប្រាក់សំខាន់។ អត្រាប្តូរប្រាក់ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅឯការប្តូរប្រាក់ Forex = 0.0002 EUR ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ផ្លាស់ប្តូររៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។ រហ័ស ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 23 ខែកញ្ញា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រស់នៅ, 23 ខែកញ្ញា 2020

យើងបានបង្កើតតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើទំព័រនេះ។ តារាងនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់អាចមើលឃើញភ្លាមៗនៅលើតារាង។ ប្រើកណ្តុរដើម្បីជ្រើសរើសពេលវេលាជាក់លាក់នៅលើគំនូសតាងហើយស្វែងយល់ពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់តាម Forex នៅពេលនេះ។

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅ​ពេល​នេះ

រៀងរាល់នាទីយើងតាមដាន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់។ សក្ដានុពលនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅនាទីនេះ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងតារាងរយៈពេល ១០ នាទី។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ នាទីចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

08:25 08:24 08:23 08:22 08:21 08:20 08:19 08:18 08:17 08:16
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

រាល់ម៉ោងយើងតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់។ ការលូតលាស់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0000 EUR ។ អត្រានៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ ម៉ោងនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

08:22 08:16 08:10 08:04 07:58 07:52 07:46 07:40 07:34 07:28
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 23 ខែកញ្ញា 2020

08:25 07:25 06:25 05:23 04:21 03:20 02:19 01:19 00:18 23:16
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002