កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 29/11/2022 02:40

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

02:40:05 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 KHR = 0.0002 EUR
1 EUR = 4 341.54 KHR

Forex - ទីផ្សារប្តូរប្រាក់សំខាន់។ អត្រាប្តូរប្រាក់ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅឯការប្តូរប្រាក់ Forex = 0.0002 EUR ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ផ្លាស់ប្តូររៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។ រហ័ស ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រស់នៅ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

យើងបានបង្កើតតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើទំព័រនេះ។ តារាងនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់អាចមើលឃើញភ្លាមៗនៅលើតារាង។ ប្រើកណ្តុរដើម្បីជ្រើសរើសពេលវេលាជាក់លាក់នៅលើគំនូសតាងហើយស្វែងយល់ពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់តាម Forex នៅពេលនេះ។

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅ​ពេល​នេះ

រៀងរាល់នាទីយើងតាមដាន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់។ សក្ដានុពលនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅនាទីនេះ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងតារាងរយៈពេល ១០ នាទី។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ នាទីចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

02:40 02:39 02:38 02:37 02:36 02:35 02:34 02:33 02:32 02:31
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

រាល់ម៉ោងយើងតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់។ ការលូតលាស់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0000 EUR ។ អត្រានៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ ម៉ោងនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

02:37 02:31 02:25 02:19 02:13 02:07 02:01 01:55 01:48 01:42
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

02:40 01:39 00:36 23:33 22:23 21:23 20:23 19:23 18:23 17:23
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002