កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 07/12/2019 07:57

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អឺរ៉ូ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

07:57:28 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 KHR = 0.0002 EUR
1 EUR = 4 500.91 KHR

ប្រភពនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់ Forex ។ នៅការផ្លាស់ប្តូរ Forex សម្រាប់ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អ្នកត្រូវផ្តល់ 0.0002 EUR ។ 1 ដងក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទីទំព័រជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ បង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទី។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់អឺរ៉ូ - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចរកឃើញតារាង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 07 ខែធ្នូ 2019 ។ ដើម្បីតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់តាម Forex យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយើងបង្ហាញវានៅលើក្រាហ្វ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់អាចមើលឃើញភ្លាមៗនៅលើតារាង។ គំនូសតាងមានអន្តរកម្មអ្នកអាចដាក់នៅលើវា។

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅ​ពេល​នេះ

យើងបង្ហាញអត្រាប្តូរប្រាក់ពីមួយនាទីទៅមួយនាទី។ ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅនាទីនេះ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងតារាងរយៈពេល ១០ នាទី។ តម្លៃនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយនាទីត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 23:00 22:00
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់អាចត្រូវបានមើលរៀងរាល់ម៉ោង។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0000 EUR ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រារៀងរាល់ម៉ោង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ ម៉ោងនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

03:00
0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់អឺរ៉ូ និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 07 ខែធ្នូ 2019

06:00
0.0002