កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 21/01/2020 22:45

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 18.51 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra

ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅជា សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កើនឡើងដោយ។ 0 ។ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ ថ្ងៃនេះ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កំពុងតែកើនឡើងដល់ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ សម្រាប់ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 18.51 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra

កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 18.27 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចប្តូរបានសម្រាប់ 19.50 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 18.75 0 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់មាននៅលើទំព័រ។ -0.69% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ -1.26% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra (STD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra (STD)
1 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 18.51 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra
5 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 92.56 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra
10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 185.13 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra
25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 462.81 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra
50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 925.63 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra
100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 851.25 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra
250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 4 628.13 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra
500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 9 256.26 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra

កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 185.13 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra សំរាប់ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សំរាប់ 462.81 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 925.63 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra បន្ទាប់មកនៅក្នុង សៅ Tome និងនាយកសាលា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 1 851.25 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra បន្ទាប់មកនៅក្នុង សៅ Tome និងនាយកសាលា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ កម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 4 628.13 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra សម្រាប់ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បន្ទាប់មកក្នុង សៅ Tome និងនាយកសាលា អ្នកអាចទិញ 9 256.26 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ថ្ងៃនេះនៅ 21 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
22.01.2020 18.467733 -0.079811 ↓
21.01.2020 18.547544 -0.064727 ↓
20.01.2020 18.612271 0.009428 ↑
19.01.2020 18.602843 -
18.01.2020 18.602843 0.021204 ↑

ថ្ងៃនេះនៅ 22 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្លៃដើម 18.467733 សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ 21 ខែមករា 2020, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្លៃដើម។ 18.547544 ។ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ 20 ខែមករា 2020, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្លៃដើម។ 18.612271 ។ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ។ អត្រាអតិបរិមា KRW / STD អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺលើ 20.01.2020 ។ កំរិតអប្បបរមា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដល់ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra អត្រា ស្ថិតលើ 22.01.2020 ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra, សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra សញ្ញាប្រាក់: Db. សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra រដ្ឋ: សៅ Tome និងនាយកសាលា. សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ STD. សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra កាក់: centimo.