កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020 11:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.090426 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក (DKK)
1 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក (DKK) ស្មើ 11.06 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ការចំណាយរបស់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង។ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ថ្ងៃនេះអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដ។ គេហទំព័របង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ។ មានតែទិន្នន័យផ្លូវការស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។ គេហទំព័រយោងរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងគឺឥតគិតថ្លៃនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020

ប្តូរប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី / ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ការបម្លែងរូបិយប័ណ្ណនៅអឺរ៉ុប

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 0.090426 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក នៅធនាគារអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ 0 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក សព្វថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៅអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងធៀបនឹង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក យោងទៅតាមអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវថ្លៃ 0.090426 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក - អត្រានៃធនាគារអឺរ៉ុប។

1 RUB = 0.090196 DKK
1 DKK = 11.09 RUB
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020
បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 06 ខែមេសា 2020

នៅក្នុងតារាងនៃការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក វាងាយស្រួលក្នុងការឃើញ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ។ ប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកឬមើលព័ត៌មានជំនួយដោយប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ។ វាចាំបាច់ក្នុងការមើលមិនត្រឹមតែអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអត្រាសម្រាប់ម្សិលមិញនិងថ្ងៃមុនទៀតផង។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអាស្រ័យលើសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
06.04.2020 0.087138 -
05.04.2020 0.087138 -
04.04.2020 0.087138 -
03.04.2020 0.087138 -
02.04.2020 0.087138 -
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ដើម្បីទិញ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 9.04 DKK ។ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 45.21 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ។ 90.43 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ថ្លៃដើម 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 226.06 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 0.090426 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ។ អត្រាផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0 ។ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ថ្ងៃនេះយោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគាររបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
9.04 DKK 45.21 DKK 90.43 DKK 226.06 DKK 452.13 DKK 904.26 DKK 2 260.64 DKK 4 521.29 DKK
ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក (DKK)

1 ។ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ឥឡូវ។ 11.06 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្លៃដើមរបស់ 5 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 5 ។ ដើម្បីទិញ 10 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក សម្រាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 110.59 RUB ។ 276.47 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 25 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងកើនឡើងបើធៀបនឹង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ។ ការចំណាយ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.090426 ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ដែលជាធនាគារជាតិនៃប្រទេសបានបង្កើតឡើង ។

1 DKK 5 DKK 10 DKK 25 DKK 50 DKK 100 DKK 250 DKK 500 DKK
11.06 RUB 55.29 RUB 110.59 RUB 276.47 RUB 552.94 RUB 1 105.88 RUB 2 764.70 RUB 5 529.40 RUB