កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 06/04/2020 10:45

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក (DKK) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

រូបរបស់រុស្ស៊ី - ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 06 ខែមេសា 2020
រូបរបស់រុស្ស៊ី - ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 06 ខែមេសា 2020

10:45:26 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 RUB = 0.09 DKK
1 DKK = 11.01 RUB

ប្តូរប្រាក់ Forex - អត្រាប្តូរប្រាក់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងនៃរូបិយប័ណ្ណទាំងអស់។ Forex: រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អត្រាប្តូរប្រាក់ - 0.09 ។ តាមអ៊ិនធរណេត រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ឥឡូវពី Forex ។ អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក នៅ Forex ក្នុងមួយនាទីម៉ោងមួយសប្តាហ៍ឬខែ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ដើម្បីរ៉ូបលរស់នៅ 06 ខែមេសា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រូប ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក រស់នៅ, 06 ខែមេសា 2020

គំនូសតាង រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 06 ខែមេសា 2020 គេហទំព័រ។ តារាងនៃ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក នៅខាងលើត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការមើលការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់។ អត្រាពិតប្រាកដ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រានៅលើគំនូសតាងអាចរកឃើញប្រសិនបើអ្នកដាក់វា។ ក្រាហ្វអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក នៅ​ពេល​នេះ

ការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អាចមើលរាល់នាទី។ សក្ដានុពលនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដល់ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក នៅនាទីនេះ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានងាយស្រួលតាមអត្រានាទីនៅលើគេហទំព័រ។

10:45 10:44 10:43 10:42 10:41 10:40 10:39 10:38 10:37 10:36
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក អាចមើលរាល់ម៉ោង។ ការលូតលាស់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដល់ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក នៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0001 DKK ។ គេហទំព័របង្ហាញតារាងសំរាប់ការដាក់បញ្ចូលរយៈពេល ១០ ម៉ោងនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក រៀងរាល់ម៉ោង។ តម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

10:42 10:36 10:30 10:24 10:18 10:12 10:06 10:00 09:54 09:48
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 06 ខែមេសា 2020

10:45 09:45 08:45 07:45 06:45 05:45 04:44 03:44 02:44 01:44
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09