កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 06/04/2020 09:42

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

រូបរបស់រុស្ស៊ី - ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 06 ខែមេសា 2020
រូបរបស់រុស្ស៊ី - ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 06 ខែមេសា 2020

09:42:58 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 RUB = 0.02 SGD
1 SGD = 53.21 RUB

អត្រាប្តូរប្រាក់ Forex របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី នៅឯការប្តូរប្រាក់ Forex = 0.02 SGD ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។ ពេលវេលាលឿននៃ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រា។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ដើម្បីរ៉ូបលរស់នៅ 06 ខែមេសា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រូប ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រស់នៅ, 06 ខែមេសា 2020

គំនូសតាង រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 06 ខែមេសា 2020 គេហទំព័រ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ងាយស្រួលមើលលើតារាង។ មិនថា រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ ក្រាហ្វអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី នៅ​ពេល​នេះ

អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ 0.0000 ។ SGD - ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឯកសារ រូបរបស់រុស្ស៊ី ( RUB) ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រានាទីនេះ។ អត្រានៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រាល់នាទីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានងាយស្រួលតាមអត្រានាទីនៅលើគេហទំព័រ។

09:42 09:41 09:40 09:39 09:38 09:37 09:36 09:35 09:34 09:33
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រៀងរាល់ម៉ោង។ សក្ដានុពលនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ( RUB) ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី នៅម៉ោងនេះ។ ប្រវត្តិសាស្រ្តរយៈពេល ១០ ម៉ោងនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ពី Forex នៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រ។ តម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

09:39 09:33 09:27 09:21 09:15 09:09 09:03 08:57 08:51 08:45
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 06 ខែមេសា 2020

09:42 08:42 07:42 06:42 05:42 04:41 03:41 02:41 01:41 00:41
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02