កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 06/04/2020 11:28

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា (GYD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

រូបរបស់រុស្ស៊ី - ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 06 ខែមេសា 2020
រូបរបស់រុស្ស៊ី - ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 06 ខែមេសា 2020

11:28:35 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 RUB = 2.74 GYD
1 GYD = 0.37 RUB

Forex គឺជាទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់។ អត្រាប្តូរប្រាក់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា នៅឯការប្តូរប្រាក់ Forex = 2.74 GYD ។ អត្រាប្តូរប្រាក់តាមអ៊ិនធរណេតជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរថេរពីការប្តូរប្រាក់ Forex ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ពេលវេលារហ័ស។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ដើម្បីរ៉ូបលរស់នៅ 06 ខែមេសា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រូប ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា រស់នៅ, 06 ខែមេសា 2020

ប្រើតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា នៅលើ 06 ខែមេសា 2020 រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រាងាយស្រួលមើលលើតារាង។ ដាក់លើក្រាហ្វដើម្បីមើលអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ពេលវេលាដែលបានជ្រើសរើស។ ក្រាហ្វនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា នៅ​ពេល​នេះ

រាល់នាទីយើងតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់។ ការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា នៅនាទីនេះ។ តារាងបង្ហាញពី រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រារៀងរាល់នាទី។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 04:00 03:00 02:00
2.74 2.74 2.74 2.73 2.73 2.74 2.74 2.72 2.71

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា រៀងរាល់ម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0012 GYD ។ អត្រានៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានងាយស្រួលតាមអត្រាម៉ោងនៅលើគេហទំព័រ។

08:00
2.73

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 06 ខែមេសា 2020

11:00
2.74