កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 29/09/2020 11:50

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី (AUD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

រូបរបស់រុស្ស៊ី - ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែកញ្ញា 2020
រូបរបស់រុស្ស៊ី - ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែកញ្ញា 2020

11:50:16 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 RUB = 0.02 AUD
1 AUD = 56.41 RUB

នៅលើ Forex, ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 0.02 AUD ។ 1 ដងក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទីទំព័រជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ អត្រាលឿនបំផុតតាមអ៊ិនធរណេត រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រា។ រហ័ស រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ដើម្បីរ៉ូបលរស់នៅ 29 ខែកញ្ញា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រូប ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី រស់នៅ, 29 ខែកញ្ញា 2020

ប្រើតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី នៅលើ 29 ខែកញ្ញា 2020 អត្រាប្តូរប្រាក់ងាយស្រួលមើលលើតារាង។ នៅលើគំនូសតាងអ្នកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី នៅ​ពេល​នេះ

ប្រវត្តិអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់នាទី។ ការកើនឡើងនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី អត្រានៅនាទីនេះគឺ - 0.0000 AUD ។ អត្រានៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី រាល់នាទីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ វាងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់នាទី។

11:50 11:49 11:48 11:47 11:46 11:45 11:44 11:43 11:42 11:41
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ប្រវត្តិអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ម៉ោង។ 0.0000 ។ AUD - ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឯកសារ រូបរបស់រុស្ស៊ី ( RUB) ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី អត្រាសម្រាប់ម៉ោងនេះ។ អត្រានៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ វាងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ម៉ោង។

11:47 11:41 11:35 11:29 11:23 11:17 11:11 11:05 10:59 10:53
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 29 ខែកញ្ញា 2020

11:50 10:50 09:50 08:50 07:50 06:50 05:50 04:49 03:49 02:49
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02