កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 19/01/2020 01:13

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento (CLF) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង - ឈីលី Unidad ដឺ Fomento តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 19 ខែមករា 2020
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង - ឈីលី Unidad ដឺ Fomento តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 19 ខែមករា 2020

01:13:02 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 KRW = 0.0000 CLF
1 CLF = 41 405.30 KRW

នៅការផ្លាស់ប្តូរ Forex សម្រាប់ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អ្នកត្រូវផ្តល់ 0.0000 CLF ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អត្រាទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។ ភ្លាមៗ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដល់ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ បង្ហាញ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទី។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ឈីលី Unidad ដឺ Fomento - ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រស់នៅ, 19 ខែមករា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex វ៉ុន ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento រស់នៅ, 19 ខែមករា 2020

ប្រើតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento នៅលើ 19 ខែមករា 2020 ដើម្បីតាមដានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ។ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento នៅ Forex យើងបង្ហាញវានៅលើក្រាហ្វ។ មិនថា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ ក្រាហ្វអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ដើម្បី ឈីលី Unidad ដឺ Fomento នៅ​ពេល​នេះ

ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អាចមើលរាល់នាទី។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ដល់ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អត្រានៅនាទីនេះគឺ - 0.0000 CLF ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អត្រារៀងរាល់នាទី។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

00:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ដើម្បី ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

រាល់ម៉ោងយើងតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់។ ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0000 CLF ។ អត្រានៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ ម៉ោងចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

20:00
0.0000

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ដើម្បី ឈីលី Unidad ដឺ Fomento និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 19 ខែមករា 2020

00:00
0.0000