កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 29/11/2022 02:41

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

02:41:48 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 KHR = 0.0002 USD
1 USD = 4 187.98 KHR

Forex: ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់ - 0.0002 ។ សូមមើល ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រារៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហ័សនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា។ អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅ Forex ក្នុងមួយនាទីម៉ោងមួយសប្តាហ៍ឬខែ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រស់នៅ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

គំនូសតាង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022 គឺនៅទីនេះ គេហទំព័ររបស់យើង។ អត្រាប្តូរប្រាក់ងាយស្រួលមើលលើតារាង។ ក្រាហ្វបង្ហាញភ្លាមៗនូវការប្រែប្រួលនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រើកណ្តុរដើម្បីជ្រើសរើសពេលវេលាជាក់លាក់នៅលើគំនូសតាងហើយស្វែងយល់ពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់តាម Forex នៅពេលនេះ។

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅ​ពេល​នេះ

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់អាចត្រូវបានមើលរៀងរាល់នាទី។ ការលូតលាស់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ( KHR) ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅនាទីនេះគឺ - 0.0000 ។ USD ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ នាទីចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

02:41 02:40 02:39 02:38 02:37 02:36 02:35 02:34 02:33 02:32
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រៀងរាល់ម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0000 USD ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រារៀងរាល់ម៉ោង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ ម៉ោងនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

02:38 02:32 02:26 02:20 02:14 02:08 02:02 01:56 01:50 01:43
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

02:41 01:40 00:37 23:34 22:25 21:24 20:24 19:24 18:24 17:24
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002