កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 23/09/2020 08:26

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

08:26:58 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 KHR = 0.0002 USD
1 USD = 4 084.93 KHR

Forex: ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់ - 0.0002 ។ សូមមើល ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រារៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហ័សនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា។ អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅ Forex ក្នុងមួយនាទីម៉ោងមួយសប្តាហ៍ឬខែ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 23 ខែកញ្ញា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រស់នៅ, 23 ខែកញ្ញា 2020

គំនូសតាង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 23 ខែកញ្ញា 2020 គឺនៅទីនេះ គេហទំព័ររបស់យើង។ អត្រាប្តូរប្រាក់ងាយស្រួលមើលលើតារាង។ ក្រាហ្វបង្ហាញភ្លាមៗនូវការប្រែប្រួលនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រើកណ្តុរដើម្បីជ្រើសរើសពេលវេលាជាក់លាក់នៅលើគំនូសតាងហើយស្វែងយល់ពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់តាម Forex នៅពេលនេះ។

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅ​ពេល​នេះ

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់អាចត្រូវបានមើលរៀងរាល់នាទី។ ការដួលរលំនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ( KHR) ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅនាទីនេះគឺ - -0.0000 ។ USD ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ នាទីចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

08:26 08:25 08:24 08:23 08:22 08:21 08:20 08:19 08:18 08:17
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រៀងរាល់ម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0000 USD ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រារៀងរាល់ម៉ោង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ ម៉ោងនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

08:23 08:17 08:11 08:05 07:59 07:53 07:47 07:41 07:35 07:29
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 23 ខែកញ្ញា 2020

08:26 07:26 06:26 05:24 04:22 03:21 02:20 01:20 00:19 23:17
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002