កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 07/12/2019 07:57

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019
ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

07:57:34 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 KHR = 0.0002 USD
1 USD = 4 070 KHR

Forex - ទីផ្សារប្តូរប្រាក់សំខាន់។ អត្រាលឿនបំផុតតាមអ៊ិនធរណេត ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា។ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្នអាចរកបានយ៉ាងលឿនតាមវែបសាយត៍។ អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅ Forex ក្នុងមួយនាទីម៉ោងមួយសប្តាហ៍ឬខែ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចរកឃើញតារាង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 07 ខែធ្នូ 2019 ។ នៅលើគំនូសតាងអ្នកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណ។ ជ្រើសរើសចំណុចនៅលើតារាងដើម្បីរកអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅ​ពេល​នេះ

ប្រវត្តិអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់នាទី។ 0.0000 USD ក្នុងមួយនាទីបានបង្កើន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR ) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រវត្តិសាស្រ្តរយៈពេល ១០ នាទីនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ពី Forex នៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រ។ តម្លៃនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយនាទីត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 23:00 22:00
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ប្រវត្តិអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ម៉ោង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បានកើនឡើងដោយ 0.0000 USD ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងចុងក្រោយ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រារៀងរាល់ម៉ោង។ តម្លៃនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងដូច្នេះវាងាយស្រួលមើលភាពខុសគ្នា។

03:00
0.0002

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ដើម្បី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 07 ខែធ្នូ 2019

06:00
0.0002