កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 07/12/2019 07:57

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់យ៉េន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019
ប្រាក់យ៉េន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

07:57:10 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 JPY = 37.48 KHR
1 KHR = 0.03 JPY

មើល ប្រាក់យ៉េន អត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។ មើល ប្រាក់យ៉េន អត្រានៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហ័សនៃ ប្រាក់យ៉េន អត្រា។ មើលអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីម៉ោងឬថ្ងៃ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - ប្រាក់យ៉េន រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 07 ខែធ្នូ 2019

គំនូសតាង ប្រាក់យ៉េន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 07 ខែធ្នូ 2019 គឺនៅទីនេះ គេហទំព័ររបស់យើង។ មិនថា ប្រាក់យ៉េន បានកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើតារាង Forex ។ ប្រើព័ត៌មានជំនួយនៅលើគំនូសតាងសម្រាប់ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ក្រាហ្វនៃ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។

បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ ប្រាក់យ៉េន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់នាទី។ ការកើនឡើងនៃ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅនាទីនេះគឺ - 0.0000 KHR ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រារៀងរាល់នាទី។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ នាទីចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 23:00 22:00
37.48 37.48 37.48 37.48 37.48 37.48 37.48 37.48 37.48

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

រៀងរាល់ម៉ោងយើងតាមដាន ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ 0.0000 ។ KHR - ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឯកសារ ប្រាក់យ៉េន ( JPY) ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាសម្រាប់ម៉ោងនេះ។ ប្រវត្តិសាស្រ្តរយៈពេល ១០ ម៉ោងនៃ ប្រាក់យ៉េន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ពី Forex នៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រ។ វាងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ម៉ោង។

03:00
37.48

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 07 ខែធ្នូ 2019

06:00
37.48