កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 24/04/2024 04:37

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

ប្រាក់យ៉េន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024
ប្រាក់យ៉េន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024

04:37:24 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 JPY = 26.09 KHR
1 KHR = 0.04 JPY

នៅការផ្លាស់ប្តូរ Forex សម្រាប់ ១ ប្រាក់យ៉េន អ្នកត្រូវផ្តល់ 26.09 KHR ។ ប្រាក់យ៉េន អត្រាទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូររៀងរាល់ ៣០ វិនាទី។ ប្រាក់យ៉េន អត្រាត្រូវបានបង្ហាញតាមអ៊ិនធរណេត។ អត្រាប្តូរតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងមួយនាទីម៉ោងសប្តាហ៍ខែ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - ប្រាក់យ៉េន រស់នៅ, 24 ខែមេសា 2024

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 24 ខែមេសា 2024

នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចរកឃើញតារាង ប្រាក់យ៉េន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 24 ខែមេសា 2024 ។ តារាងខាងលើគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ នៅលើគំនូសតាងអ្នកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណ។ ក្រាហ្វនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។

បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

ប្រវត្តិអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់នាទី។ ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅនាទីនេះគឺ - 0.0008 KHR ។ គេហទំព័របង្ហាញតារាងសំរាប់ប្រកាស ១០ នាទីនៃ ប្រាក់យ៉េន ទៅកាន់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រាល់នាទី។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានងាយស្រួលតាមអត្រានាទីនៅលើគេហទំព័រ។

04:37 04:36 04:35 04:34 04:33 04:32 04:31 04:30 04:29 04:28
26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ប្រវត្តិអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងនៅក្នុង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - 0.01 KHR ។ តារាងបង្ហាញពី ប្រាក់យ៉េន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រារៀងរាល់ម៉ោង។ វាងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ម៉ោង។

04:34 04:28 04:22 04:16 04:10 04:04 03:58 03:52 03:46 03:40
26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 24 ខែមេសា 2024

04:37 03:37 02:37 01:37 00:37 23:37 22:37 21:35 20:35 19:35
26.09 26.09 26.09 26.09 26.10 26.10 26.11 26.11 26.31 26.31