កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 29/11/2022 04:06

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

យ័ន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022
យ័ន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

04:06:44 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 CNY = 584.37 KHR
1 KHR = 0.0017 CNY

យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើការប្តូរប្រាក់ Forex ។ 1 ដងក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទីទំព័រជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអប្បបរមានៃអត្រាប្តូរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតពីការផ្លាស់ប្តូរ Forex ។ មើលអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីម៉ោងឬថ្ងៃ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - យ័ន រស់នៅ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

គំនូសតាង យ័ន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022 គេហទំព័រ។ តារាងខាងលើគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រើព័ត៌មានជំនួយនៅលើគំនូសតាងសម្រាប់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ យ័ន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់នាទី។ -0.02 KHR ក្នុងមួយនាទីថយចុះ យ័ន (CNY ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

04:06 04:05 04:04 04:03 04:02 04:01 04:00 03:59 03:58 03:57
584.37 584.39 584.39 584.34 584.42 584.36 584.47 584.46 584.55 584.68

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ការផ្លាស់ប្តូរ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចមើលរាល់ម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - -0.13 KHR ។ អត្រានៃ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ ម៉ោងចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

04:03 03:57 03:51 03:45 03:39 03:33 03:27 03:21 03:15 03:09
584.34 584.68 584.77 584.58 584.63 584.37 584.45 584.54 584.46 584.66

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 29 ខែវិច្ឆិកា 2022

04:06 03:06 02:04 01:02 23:58 22:50 21:47 20:47 19:47 18:47
584.37 584.50 583.82 584.98 583.45 583.19 581.97 575.18 574.11 574.11