កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 24/04/2024 06:22

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

យ័ន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024
យ័ន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 24 ខែមេសា 2024

06:22:50 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 CNY = 557.72 KHR
1 KHR = 0.0018 CNY

យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើការប្តូរប្រាក់ Forex ។ 1 ដងក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទីទំព័រជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអប្បបរមានៃអត្រាប្តូរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតពីការផ្លាស់ប្តូរ Forex ។ មើលអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីម៉ោងឬថ្ងៃ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - យ័ន រស់នៅ, 24 ខែមេសា 2024

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 24 ខែមេសា 2024

គំនូសតាង យ័ន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 24 ខែមេសា 2024 គេហទំព័រ។ តារាងខាងលើគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រើព័ត៌មានជំនួយនៅលើគំនូសតាងសម្រាប់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ យ័ន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់នាទី។ 0.0011 KHR ក្នុងមួយនាទីបានបង្កើន យ័ន (CNY ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

06:22 06:21 06:20 06:19 06:18 06:17 06:16 06:15 06:14 06:13
557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.72

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ការផ្លាស់ប្តូរ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចមើលរាល់ម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - 0.0011 KHR ។ អត្រានៃ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ ម៉ោងចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

06:19 06:13 06:07 06:01 05:55 05:49 05:43 05:37 05:31 05:25
557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.72 557.71 557.71 557.72

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 24 ខែមេសា 2024

06:22 05:22 04:22 03:22 02:22 01:22 00:22 23:22 22:22 21:20
557.72 557.72 557.74 557.76 557.75 557.76 557.76 557.78 557.84 557.79