កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ FOREX ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 23/09/2020 09:58

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

យ័ន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020
យ័ន - ប្រាក់រៀលកម្ពុជា តម្លៃឥឡូវនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ដែលនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

09:58:20 (ធ្វើឱ្យទាន់សម័យអត្រាបរទេស 59 វិនាទី)

1 CNY = 600.41 KHR
1 KHR = 0.0017 CNY

យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើការប្តូរប្រាក់ Forex ។ 1 ដងក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទីទំព័រជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអប្បបរមានៃអត្រាប្តូរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតពីការផ្លាស់ប្តូរ Forex ។ មើលអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងមួយនាទីម៉ោងឬថ្ងៃ។

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់រៀលកម្ពុជា - យ័ន រស់នៅ, 23 ខែកញ្ញា 2020

តារាងពាណិជ្ជកម្ម Forex ប្រាក់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រស់នៅ, 23 ខែកញ្ញា 2020

គំនូសតាង យ័ន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់លើ 23 ខែកញ្ញា 2020 គេហទំព័រ។ តារាងខាងលើគឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញនៃ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រើព័ត៌មានជំនួយនៅលើគំនូសតាងសម្រាប់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។

បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅ​ពេល​នេះ

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃ យ័ន ដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់នាទី។ -0.03 KHR ក្នុងមួយនាទីថយចុះ យ័ន (CNY ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ មើលទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេល ១០ នាទីនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។

09:58 09:57 09:56 09:53 09:52 09:51 09:49 09:48 09:47 09:46
600.41 600.43 600.44 600.44 600.45 600.50 600.54 600.54 600.55 600.60

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទិញលក់ចុងក្រោយម៉ោង

ការផ្លាស់ប្តូរ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចមើលរាល់ម៉ោង។ ការផ្លាស់ប្តូរ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រានៅម៉ោងនេះគឺ - -0.37 KHR ។ អត្រានៃ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះ។ យើងមានតារាងតម្លៃរយៈពេល ១០ ម៉ោងចុងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលមើល។

09:53 09:46 09:40 09:34 09:27 09:21 09:15 09:09 09:03 08:57
600.44 600.60 600.69 600.47 600.56 600.61 600.61 600.62 600.77 600.78

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញ យ័ន (CNY) ដើម្បី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 23 ខែកញ្ញា 2020

09:58 08:54 07:54 06:54 05:52 04:52 03:50 02:48 01:48 00:47
600.41 600.65 601.44 606.37 606.45 606.21 606.04 606.12 605.90 605.77