កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 29/11/2022 03:06

បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ យ័ន នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 យ័ន = 581.77 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ យ័ន ទៅជា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលផ្តល់ឱ្យពីប្រភពបើកចំហ។ ១ យ័ន កើនឡើងដោយ។ 0 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ យ័ន កើនឡើងទាក់ទងនឹង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ។ អត្រា យ័ន បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

មួយខែមុន យ័ន អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 568.04 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន យ័ន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 637.34 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន យ័ន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 637.34 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 0% ។ 2.42% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយខែ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ យ័ន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 យ័ន 581.77 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 យ័ន 2 908.85 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 យ័ន 5 817.70 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 យ័ន 14 544.24 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 យ័ន 29 088.48 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 យ័ន 58 176.96 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 យ័ន 145 442.39 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 យ័ន 290 884.79 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 5 817.70 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 10 យ័ន ។ ថ្ងៃនេះ 14 544.24 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចលក់បានសម្រាប់ 25 យ័ន ។ ដើម្បីបំលែង 50 យ័ន, 29 088.48 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា គឺ ទាមទារ។ កម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 58 176.96 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 100 យ័ន ។ អ្នកអាចទិញ 250 យ័ន សម្រាប់ 145 442.39 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 500 យ័ន សំរាប់ 290 884.79 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

យ័ន និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ យ័ន, យ័ន សញ្ញាប្រាក់: ¥. យ័ន រដ្ឋ: ចិន. យ័ន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ CNY. យ័ន កាក់: fen មួយ.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.