កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 23/09/2020 08:52

បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ យ័ន នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 យ័ន = 602.53 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ យ័ន ទៅជា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលផ្តល់ឱ្យពីប្រភពបើកចំហ។ ១ យ័ន កើនឡើងដោយ។ 0 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ យ័ន កើនឡើងទាក់ទងនឹង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ។ អត្រា យ័ន បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

មួយខែមុន យ័ន អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 586.59 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន យ័ន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 573.55 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន យ័ន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 573.55 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -1.5% ។ 2.72% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយខែ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ យ័ន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

យ័ន (CNY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 យ័ន 602.53 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 យ័ន 3 012.64 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 យ័ន 6 025.29 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 យ័ន 15 063.22 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 យ័ន 30 126.44 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 យ័ន 60 252.88 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 យ័ន 150 632.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 យ័ន 301 264.42 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 6 025.29 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 10 យ័ន ។ ថ្ងៃនេះ 15 063.22 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចលក់បានសម្រាប់ 25 យ័ន ។ ដើម្បីបំលែង 50 យ័ន, 30 126.44 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា គឺ ទាមទារ។ កម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 60 252.88 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 100 យ័ន ។ អ្នកអាចទិញ 250 យ័ន សម្រាប់ 150 632.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 500 យ័ន សំរាប់ 301 264.42 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
23.09.2020 604.218826 -0.96881 ↓
22.09.2020 605.187636 3.96082 ↑
20.09.2020 601.226816 -
19.09.2020 601.226816 -5.585787 ↓
18.09.2020 606.812603 -4.897259 ↓

ថ្ងៃនេះនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020, 1 យ័ន = 604.218826 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ 22 ខែកញ្ញា 2020, ១ ថ្លៃដើម យ័ន ថ្លៃដើម។ 605.187636 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 20 ខែកញ្ញា 2020 - 601.226816 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រាខ្ពស់បំផុត CNY / KHR អត្រាសម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺលើ 18.09.2020 ។ យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 18 ខែកញ្ញា 2020 ស្មើនឹង 606.812603 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

យ័ន និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ យ័ន, យ័ន សញ្ញាប្រាក់: ¥. យ័ន រដ្ឋ: ចិន. យ័ន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ CNY. យ័ន កាក់: fen មួយ.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.