កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 25/09/2020 21:00

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស ការបម្លែង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង តាកាបង់ក្លាដែស ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 រូបរបស់រុស្ស៊ី = 1.10 តាកាបង់ក្លាដែស

បំលែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា តាកាបង់ក្លាដែស ក្នុងអត្រាបច្ចុប្បន្នមធ្យម។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា តាកាបង់ក្លាដែស ។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងធនាគារផ្លូវការនិងធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវ 1.10 តាកាបង់ក្លាដែស ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើង។ 0 ។ តាកាបង់ក្លាដែស ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងដល់ តាកាបង់ក្លាដែស ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស

កាលពីប្រាំមួយខែមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 1.08 តាកាបង់ក្លាដែស ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 1.29 តាកាបង់ក្លាដែស ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចទិញបានសម្រាប់ 1.18 តាកាបង់ក្លាដែស ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់មាននៅលើទំព័រ។ -2.11% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស ក្នុងមួយខែ។ -14.91% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស (BDT) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី តាកាបង់ក្លាដែស

រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស (BDT)
1 រូបរបស់រុស្ស៊ី 1.10 តាកាបង់ក្លាដែស
5 រូបរបស់រុស្ស៊ី 5.49 តាកាបង់ក្លាដែស
10 រូបរបស់រុស្ស៊ី 10.98 តាកាបង់ក្លាដែស
25 រូបរបស់រុស្ស៊ី 27.46 តាកាបង់ក្លាដែស
50 រូបរបស់រុស្ស៊ី 54.92 តាកាបង់ក្លាដែស
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី 109.84 តាកាបង់ក្លាដែស
250 រូបរបស់រុស្ស៊ី 274.59 តាកាបង់ក្លាដែស
500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 549.18 តាកាបង់ក្លាដែស

ប្រសិនបើអ្នកមាន 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី បន្ទាប់មកក្នុង បង់ក្លាដែស អ្នកអាចទិញ 10.98 តាកាបង់ក្លាដែស ។ ថ្ងៃនេះ 27.46 តាកាបង់ក្លាដែស អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 54.92 តាកាបង់ក្លាដែស សំរាប់ 50 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 109.84 តាកាបង់ក្លាដែស បន្ទាប់មកនៅក្នុង បង់ក្លាដែស ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ 250 រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចប្តូរបានសម្រាប់ 274.59 តាកាបង់ក្លាដែស ។ ថ្ងៃនេះ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចរកទិញបានសម្រាប់ 549.18 តាកាបង់ក្លាដែស ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស ថ្ងៃនេះនៅ 25 ខែកញ្ញា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
25.09.2020 1.098369 -0.008569 ↓
24.09.2020 1.106938 -0.008794 ↓
23.09.2020 1.115732 0.002404 ↑
22.09.2020 1.113328 -0.006841 ↓
20.09.2020 1.120169 -

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស នៅលើ 25 ខែកញ្ញា 2020 - 1.098369 តាកាបង់ក្លាដែស ។ 24 ខែកញ្ញា 2020, ១ ថ្លៃដើម រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម។ 1.106938 ។ តាកាបង់ក្លាដែស ។ 23 ខែកញ្ញា 2020, ១ ថ្លៃដើម រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម។ 1.115732 ។ តាកាបង់ក្លាដែស ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស នៅលើ 22 ខែកញ្ញា 2020 ស្មើនឹង 1.113328 តាកាបង់ក្លាដែស ។ កំរិតអប្បបរមា រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ តាកាបង់ក្លាដែស អត្រា ស្ថិតលើ 25.09.2020 ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ តាកាបង់ក្លាដែស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី និង តាកាបង់ក្លាដែស និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី, រូបរបស់រុស្ស៊ី សញ្ញាប្រាក់: р.. រូបរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋ: ប្រទេស​រុស្ស៊ី. រូបរបស់រុស្ស៊ី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ RUB. រូបរបស់រុស្ស៊ី កាក់: kopek.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ តាកាបង់ក្លាដែស, តាកាបង់ក្លាដែស សញ្ញាប្រាក់: ৳. តាកាបង់ក្លាដែស រដ្ឋ: បង់ក្លាដែស. តាកាបង់ក្លាដែស លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ BDT. តាកាបង់ក្លាដែស កាក់: pice.