កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 05/04/2020 14:42

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ការបម្លែង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 រូបរបស់រុស្ស៊ី = 214.46 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់មានតំលៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី គឺ 214.46 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 214.46 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ អត្រា រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

កាលពីប្រាំមួយខែមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 218.40 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 220.22 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចទិញបានសម្រាប់ 229.24 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី សម្រាប់មួយសប្តាហ៍គឺ 5.59% ។ -2.62% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី (IDR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី (IDR)
1 រូបរបស់រុស្ស៊ី 214.46 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
5 រូបរបស់រុស្ស៊ី 1 072.31 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
10 រូបរបស់រុស្ស៊ី 2 144.62 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
25 រូបរបស់រុស្ស៊ី 5 361.54 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
50 រូបរបស់រុស្ស៊ី 10 723.08 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី 21 446.15 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
250 រូបរបស់រុស្ស៊ី 53 615.38 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 107 230.76 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី សំរាប់ 2 144.62 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី សំរាប់ 5 361.54 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 10 723.08 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី សំរាប់ 50 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ 21 446.15 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 53 615.38 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី សម្រាប់ 250 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ 107 230.76 IDR = 500 RUB

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ថ្ងៃនេះនៅ 05 ខែមេសា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
05.04.2020 214.461514 -3.381559 ↓
04.04.2020 217.843073 3.13386 ↑
03.04.2020 214.709213 11.844532 ↑
02.04.2020 202.864682 -1.435585 ↓
01.04.2020 204.300267 3.198931 ↑

ថ្ងៃនេះ 214.461514 IDR = 500 RUB រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅលើ 4 ខែមេសា 2020 ស្មើនឹង 217.843073 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅលើ 3 ខែមេសា 2020 ស្មើនឹង 214.709213 ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ អត្រាខ្ពស់បំផុត RUB / IDR អត្រាសម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺលើ 04.04.2020 ។ កំរិតអប្បបរមា រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី អត្រា ស្ថិតលើ 02.04.2020 ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី និង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី, រូបរបស់រុស្ស៊ី សញ្ញាប្រាក់: р.. រូបរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋ: ប្រទេស​រុស្ស៊ី. រូបរបស់រុស្ស៊ី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ RUB. រូបរបស់រុស្ស៊ី កាក់: kopek.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី, ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី សញ្ញាប្រាក់: Rp. ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី រដ្ឋ: ឥណ្ឌូនេស៊ី. ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ IDR. ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី កាក់: សេន.