កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 28/03/2020 17:17

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 រូបរបស់រុស្ស៊ី = 51.55 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលផ្តល់ឱ្យពីប្រភពបើកចំហ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវ 51.55 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រា រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

កាលពីប្រាំមួយខែមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 63.42 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 70.70 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចទិញបានសម្រាប់ 69.82 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់មាននៅលើទំព័រ។ -16.91% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយខែ។ ក្នុងមួយឆ្នាំ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -16.41% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 រូបរបស់រុស្ស៊ី 51.55 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 រូបរបស់រុស្ស៊ី 257.77 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 រូបរបស់រុស្ស៊ី 515.54 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 រូបរបស់រុស្ស៊ី 1 288.84 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 រូបរបស់រុស្ស៊ី 2 577.68 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី 5 155.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 រូបរបស់រុស្ស៊ី 12 888.38 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 25 776.76 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រសិនបើអ្នកមាន 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី បន្ទាប់មកក្នុង កម្ពុជា អ្នកអាចទិញ 515.54 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អ្នកអាចទិញ 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី សម្រាប់ 1 288.84 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះ 2 577.68 KHR = 50 RUB ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី សំរាប់ 5 155.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 250 រូបរបស់រុស្ស៊ី បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 12 888.38 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី សំរាប់ 25 776.76 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 28 ខែមីនា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
28.03.2020 51.553524 -0.533842 ↓
27.03.2020 52.087366 0.953859 ↑
26.03.2020 51.133507 0.776186 ↑
24.03.2020 50.357322 -0.114428 ↓
23.03.2020 50.47175 -0.105038 ↓

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឥឡូវស្មើនឹង 51.553524 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 28 ខែមីនា 2020 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 27 ខែមីនា 2020 ស្មើនឹង 52.087366 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 26 ខែមីនា 2020 ស្មើនឹង 51.133507 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អតិបរមា។ RUB / KHR អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង។ បានបើកហើយ។ 27.03.2020 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 23 ខែមីនា 2020 ស្មើនឹង 50.47175 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី, រូបរបស់រុស្ស៊ី សញ្ញាប្រាក់: р.. រូបរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋ: ប្រទេស​រុស្ស៊ី. រូបរបស់រុស្ស៊ី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ RUB. រូបរបស់រុស្ស៊ី កាក់: kopek.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.