កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020 10:02

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ការបម្លែង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី = 1.88 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
+1.39 * 10-5 (+0.07%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យម។ ធនាគារបានចូលរួមក្នុងការផ្ទេរ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចូលទៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ នេះគឺជាឯកសារយោងទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី គឺ 0.018792 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ។ 1.39 ។ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងដល់ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី

កាលពីប្រាំមួយខែមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.021216 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.024633 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចទិញបានសម្រាប់ 0.024528 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់មាននៅលើទំព័រ។ 1.98% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ -10.59% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី

រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD)
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី 1.88 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 9.40 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 18.79 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 46.98 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
5 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 93.96 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
10 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 187.92 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
25 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 469.81 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី
50 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 939.62 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី

ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.19 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី បន្ទាប់មកនៅក្នុង សិង្ហបុរី ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.47 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 50 រូបរបស់រុស្ស៊ី សំរាប់ 0.94 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ ថ្ងៃនេះ 1.88 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អាចរកទិញបានសម្រាប់ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ អ្នកអាចទិញ 4.70 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី សម្រាប់ 250 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ កម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 9.40 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី សម្រាប់ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ថ្ងៃនេះនៅ 06 ខែមេសា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
06.04.2020 0.018427 -
05.04.2020 0.018427 -
04.04.2020 0.018427 -
03.04.2020 0.018427 -
02.04.2020 0.018427 -

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ឥឡូវស្មើនឹង 0.018427 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី នៅលើ 6 ខែមេសា 2020 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី នៅលើ 5 ខែមេសា 2020 - 0.018427 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ 4 ខែមេសា 2020, ១ ថ្លៃដើម រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម។ 0.018427 ។ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ 3 ខែមេសា 2020, ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី = 0.018427 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ កំរិតអប្បបរមា RUB / SGD អត្រានៅក្នុង គឺនៅលើ 06.04.2020 ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី និង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី, រូបរបស់រុស្ស៊ី សញ្ញាប្រាក់: р.. រូបរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋ: ប្រទេស​រុស្ស៊ី. រូបរបស់រុស្ស៊ី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ RUB. រូបរបស់រុស្ស៊ី កាក់: kopek.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី, ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រដ្ឋ: សិង្ហបុរី. ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ SGD. ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី កាក់: ភាគ.