កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 28/09/2020 18:14

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ការបម្លែង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី = 2.56 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស

ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពី រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ នេះគឺជាឯកសារយោងទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី គឺ 0.025561 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ។ 0 ។ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងដល់ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស

កាលពីបីខែមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.02853 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.030718 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 0.030718 0 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ -2.55% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស រយៈពេលមួយខែគឺ -5.31% ។ -16.79% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស (BBD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស

រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស (BBD)
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី 2.56 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស
500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 12.78 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស
1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 25.56 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស
2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 63.90 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស
5 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 127.81 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស
10 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 255.61 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស
25 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 639.03 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស
50 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 1 278.06 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស

ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.26 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស បន្ទាប់មកនៅក្នុង បារបាដូស ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ អ្នកអាចទិញ 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី សម្រាប់ 0.64 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ ថ្ងៃនេះ 50 RUB = 1.28 BBD ប្រសិនបើអ្នកមាន 2.56 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស បន្ទាប់មកនៅក្នុង បារបាដូស អ្នកអាចទិញ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ អ្នកអាចលក់ 6.39 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស សម្រាប់ 250 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ 500 RUB = 12.78 BBD

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ថ្ងៃនេះនៅ 28 ខែកញ្ញា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
28.09.2020 0.025561 -3.16 * 10-5
27.09.2020 0.025593 -
26.09.2020 0.025593 -0.000366 ↓
25.09.2020 0.025959 -7.17 * 10-5
24.09.2020 0.02603 -0.000267 ↓

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស នៅលើ 28 ខែកញ្ញា 2020 - 0.025561 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស នៅលើ 27 ខែកញ្ញា 2020 - 0.025593 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស នៅលើ 26 ខែកញ្ញា 2020 ស្មើនឹង 0.025593 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ អតិបរមា។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង បានបើកហើយ។ 24.09.2020 ។ កំរិតអប្បបរមា RUB / BBD អត្រានៅក្នុង គឺនៅលើ 28.09.2020 ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី និង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី, រូបរបស់រុស្ស៊ី សញ្ញាប្រាក់: р.. រូបរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋ: ប្រទេស​រុស្ស៊ី. រូបរបស់រុស្ស៊ី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ RUB. រូបរបស់រុស្ស៊ី កាក់: kopek.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស, ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស រដ្ឋ: បារបាដូស. ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ BBD. ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស កាក់: ភាគ.