កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 28/03/2020 17:58

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ការបម្លែង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី = 1.27 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី គឺ 0.012691 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវអោយ 0.012691 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រា រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

កាលពីបីខែមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.016121 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.015524 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.015274 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់មាននៅលើទំព័រ។ -16.85% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ។ ក្នុងមួយឆ្នាំ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -16.91% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
100 រូបរបស់រុស្ស៊ី 1.27 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 6.35 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 12.69 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី 31.73 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 63.45 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
10 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 126.91 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
25 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 317.27 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី 634.53 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 0.13 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ដើម្បីបំលែង 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី, 0.32 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក គឺ ទាមទារ។ ថ្ងៃនេះ 50 រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.63 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះសម្រាប់ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ផ្តល់ឱ្យ 1.27 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អ្នកអាចទិញ 250 រូបរបស់រុស្ស៊ី សម្រាប់ 3.17 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្ងៃនេះ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី អាចរកទិញបានសម្រាប់ 6.35 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅ 28 ខែមីនា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
28.03.2020 0.012865 0.000162 ↑
27.03.2020 0.012703 -0.000152 ↓
26.03.2020 0.012855 0.000172 ↑
25.03.2020 0.012682 0.000319 ↑
24.03.2020 0.012364 -0.000449 ↓

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 28 ខែមីនា 2020 ស្មើនឹង 0.012865 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 27 ខែមីនា 2020, ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី = 0.012703 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 26 ខែមីនា 2020 ស្មើនឹង 0.012855 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រាខ្ពស់បំផុត RUB / USD អត្រាសម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺលើ 28.03.2020 ។ កំរិតអប្បបរមា RUB / USD អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 24.03.2020 ។

   រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី, រូបរបស់រុស្ស៊ី សញ្ញាប្រាក់: р.. រូបរបស់រុស្ស៊ី រដ្ឋ: ប្រទេស​រុស្ស៊ី. រូបរបស់រុស្ស៊ី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ RUB. រូបរបស់រុស្ស៊ី កាក់: kopek.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក, ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រដ្ឋ: កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ទីម័រខាងកើតកោះ Marshall, មីក្រូណេស៊ី, ប៉ាកោះម៉ារីអាណាខាងជើង, សហរដ្ឋអាមេរិក, ការកោះទួកនិងកៃកូស, អេក្វាឌ័រ. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កាក់: ភាគ.