កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 29/11/2022 03:19

បំ​លែង ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ផោន នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ផោន = 5 019.07 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ១ ផោន កើនឡើងដោយ 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ផោន ឡើង។ សម្រាប់ ១ ផោន ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 5 019.07 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

មួយសប្តាហ៍មុន ផោន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ មួយខែមុន ផោន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 4 801.05 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ផោន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 5 391.58 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចមើលឃើញនៅលើតារាង។ 0% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 4.54% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ផោន (GBP) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ផោន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ផោន (GBP) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ផោន 5 019.07 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ផោន 25 095.36 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ផោន 50 190.73 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ផោន 125 476.82 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ផោន 250 953.64 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ផោន 501 907.28 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ផោន 1 254 768.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ផោន 2 509 536.42 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ថ្ងៃនេះ 10 GBP = 50 190.73 KHR ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 25 ផោន សំរាប់ 125 476.82 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 50 ផោន បន្ទាប់មកក្នុង កម្ពុជា អ្នកអាចទិញ 250 953.64 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះ 501 907.28 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចលក់បានសម្រាប់ 100 ផោន ។ ថ្ងៃនេះ 250 ផោន អាចរកទិញបានសម្រាប់ 1 254 768.21 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ដើម្បីបំលែង 500 ផោន, 2 509 536.42 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា គឺ ទាមទារ។

   ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ផោន និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ផោន, ផោន សញ្ញាប្រាក់: £ (₤). ផោន រដ្ឋ: ដែនដីសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ចក្រភពអង់គ្លេស, រដ្ឋ Maine. ផោន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ GBP. ផោន កាក់: កាក់.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.