កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 07/12/2019 07:58

បំ​លែង ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ផោន នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ផោន = 5 346.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ ផោន ទៅជា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងធនាគារផ្លូវការនិងធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត។ ១ ផោន គឺ 5 346.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ១ ផោន បានកើនឡើង។ 0 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ផោន ចំណាយថ្ងៃនេះ 5 346.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

កាលពីប្រាំមួយខែមុន ផោន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 5 185.54 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ផោន អាចប្តូរបានសម្រាប់ 5 110.13 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីប្រាំឆ្នាំមុន ផោន អាចប្តូរបានសម្រាប់ 6 320.23 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចមើលឃើញនៅលើតារាង។ 2.34% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងមួយខែ។ ក្នុងមួយឆ្នាំ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 5.08% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ផោន (GBP) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ផោន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ផោន (GBP) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ផោន 5 346.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ផោន 26 731.75 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ផោន 53 463.50 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ផោន 133 658.76 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ផោន 267 317.51 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ផោន 534 635.02 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ផោន 1 336 587.56 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ផោន 2 673 175.11 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ថ្ងៃនេះ 53 463.50 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចរកទិញបានសម្រាប់ 10 ផោន ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 25 ផោន សំរាប់ 133 658.76 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អ្នកអាចទិញ 267 317.51 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 50 ផោន ។ ការបំលែង 100 ផោន ចំណាយ 534 635.02 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 1 336 587.56 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 250 ផោន ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 500 ផោន បន្ទាប់មកក្នុង កម្ពុជា អ្នកអាចទិញ 2 673 175.11 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
07.12.2019 5 350.196 6.975472 ↑
06.12.2019 5 343.221 20.637322 ↑
05.12.2019 5 322.583 43.793467 ↑
04.12.2019 5 278.790 11.198445 ↑
03.12.2019 5 267.592 34.935524 ↑

១ ផោន ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឥឡូវនេះ។ 7 ខែធ្នូ 2019 - 5 350.196 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 6 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 5 343.221 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ 5 ខែធ្នូ 2019, ១ ផោន = 5 322.583 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អតិបរមា។ ផោន ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង បានបើកហើយ។ 07.12.2019 ។ 3 ខែធ្នូ 2019, ១ ផោន = 5 267.592 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ផោន និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ផោន, ផោន សញ្ញាប្រាក់: £ (₤). ផោន រដ្ឋ: ដែនដីសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ចក្រភពអង់គ្លេស, រដ្ឋ Maine. ផោន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ GBP. ផោន កាក់: កាក់.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.