កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 23/09/2020 09:21

បំ​លែង ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ការបម្លែង។ ដាហាមម៉ារ៉ុក នៅក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
100 ដាហាមម៉ារ៉ុក = 9.25 ប្រាក់អឺរ៉ូ

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅជា ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ១ ដាហាមម៉ារ៉ុក ឥឡូវ 0.092476 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ដាហាមម៉ារ៉ុក ឡើង។ សម្រាប់ ១ ដាហាមម៉ារ៉ុក ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.092476 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

មួយសប្តាហ៍មុន ដាហាមម៉ារ៉ុក អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.090898 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ដាហាមម៉ារ៉ុក អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.089152 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពីប្រាំឆ្នាំមុន ដាហាមម៉ារ៉ុក អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.09062 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 1.74% ។ -2.09% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ដាហាមម៉ារ៉ុក (MAD) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ដាហាមម៉ារ៉ុក ប្រាក់អឺរ៉ូ

ដាហាមម៉ារ៉ុក (MAD) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR)
100 ដាហាមម៉ារ៉ុក 9.25 ប្រាក់អឺរ៉ូ
500 ដាហាមម៉ារ៉ុក 46.24 ប្រាក់អឺរ៉ូ
1 000 ដាហាមម៉ារ៉ុក 92.48 ប្រាក់អឺរ៉ូ
2 500 ដាហាមម៉ារ៉ុក 231.19 ប្រាក់អឺរ៉ូ
5 000 ដាហាមម៉ារ៉ុក 462.38 ប្រាក់អឺរ៉ូ
10 000 ដាហាមម៉ារ៉ុក 924.76 ប្រាក់អឺរ៉ូ
25 000 ដាហាមម៉ារ៉ុក 2 311.89 ប្រាក់អឺរ៉ូ
50 000 ដាហាមម៉ារ៉ុក 4 623.78 ប្រាក់អឺរ៉ូ

កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 0.92 ប្រាក់អឺរ៉ូ សំរាប់ 10 ដាហាមម៉ារ៉ុក ។ អ្នកអាចទិញ 25 ដាហាមម៉ារ៉ុក សម្រាប់ 2.31 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 4.62 ប្រាក់អឺរ៉ូ សំរាប់ 50 ដាហាមម៉ារ៉ុក ។ ថ្ងៃនេះ 9.25 ប្រាក់អឺរ៉ូ អាចលក់បានសម្រាប់ 100 ដាហាមម៉ារ៉ុក ។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះសម្រាប់ 250 ដាហាមម៉ារ៉ុក ផ្តល់ឱ្យ 23.12 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 46.24 ប្រាក់អឺរ៉ូ បន្ទាប់មកនៅក្នុង ប្រទេសអូទ្រីស អ្នកអាចទិញ 500 ដាហាមម៉ារ៉ុក ។

   ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
23.09.2020 0.091866 0.000287 ↑
22.09.2020 0.09158 -0.000681 ↓
20.09.2020 0.092261 -
19.09.2020 0.092261 0.000347 ↑
18.09.2020 0.091914 0.001016 ↑

១ ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ឥឡូវនេះ។ 23 ខែកញ្ញា 2020 - 0.091866 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 22 ខែកញ្ញា 2020 - 0.09158 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 20 ខែកញ្ញា 2020, ១ ដាហាមម៉ារ៉ុក = 0.092261 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 19 ខែកញ្ញា 2020, ១ ថ្លៃដើម ដាហាមម៉ារ៉ុក ថ្លៃដើម។ 0.092261 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អប្បបរមា ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 22.09.2020 ។

   ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ដាហាមម៉ារ៉ុក និង ប្រាក់អឺរ៉ូ និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ដាហាមម៉ារ៉ុក, ដាហាមម៉ារ៉ុក សញ្ញាប្រាក់: د.م.. ដាហាមម៉ារ៉ុក រដ្ឋ: សាហារ៉ាខាងលិច, Marocco. ដាហាមម៉ារ៉ុក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ MAD. ដាហាមម៉ារ៉ុក កាក់: សង់ទីម៉ែត្រ.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់អឺរ៉ូ, ប្រាក់អឺរ៉ូ សញ្ញាប្រាក់: €. ប្រាក់អឺរ៉ូ រដ្ឋ: ប្រទេសអូទ្រីស, Akrotiri និង Dhekelia, Andorra, បែលហ្ស៊ិក, ហូលី, អាល្លឺម៉ង់, ប្រទេសក្រិក, អៀរឡង់, អេស្ប៉ាញ, អ៊ីតាលី, ប្រទេសស៊ីកូសូវ៉ូលុចសំបួម៉ាល់តាម៉ូណាកូហូឡង់ព័រទុយហ្គាល់សានម៉ារីណូ, ស្លូវេនី, ហ្វាំងឡង់, ប្រទេសបារាំង, ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោ, អេស្តូនី. ប្រាក់អឺរ៉ូ លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ EUR. ប្រាក់អឺរ៉ូ កាក់: eurocent.