កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 24/04/2024 05:32

បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ប្រាក់យ៉េន នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់យ៉េន = 26.11 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលផ្តល់ឱ្យពីប្រភពបើកចំហ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ព័ត៌មានស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់គឺជាឯកសារយោង។ ១ ប្រាក់យ៉េន កើនឡើងដោយ។ 0 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់យ៉េន កើនឡើងទាក់ទងនឹង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ។ អត្រា ប្រាក់យ៉េន បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់យ៉េន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 26.13 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ មួយខែមុន ប្រាក់យ៉េន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 26.85 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ប្រាក់យ៉េន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 30.79 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់យ៉េន អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ងាយស្រួលមើលនៅលើតារាង។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រយៈពេលមួយខែគឺ -2.78% ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ -15.22% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់យ៉េន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់យ៉េន (JPY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ប្រាក់យ៉េន 26.11 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ប្រាក់យ៉េន 130.53 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ប្រាក់យ៉េន 261.07 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ប្រាក់យ៉េន 652.67 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ប្រាក់យ៉េន 1 305.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ប្រាក់យ៉េន 2 610.69 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ប្រាក់យ៉េន 6 526.73 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ប្រាក់យ៉េន 13 053.46 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ការបំលែង 10 ប្រាក់យ៉េន ចំណាយ 261.07 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះ 652.67 KHR = 25 JPY ថ្ងៃនេះ 50 ប្រាក់យ៉េន អាចប្តូរបានសម្រាប់ 1 305.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 2 610.69 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 100 ប្រាក់យ៉េន ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 6 526.73 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា អ្នកអាចទិញ 250 ប្រាក់យ៉េន ។ ថ្ងៃនេះ 13 053.46 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចរកទិញបានសម្រាប់ 500 ប្រាក់យ៉េន ។

   ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 24 ខែមេសា 2024

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
24.04.2024 26.138074 -0.165324 ↓
23.04.2024 26.303398 0.122472 ↑
22.04.2024 26.180926 0.030838 ↑
21.04.2024 26.150088 -0.235155 ↓
20.04.2024 26.385242 0.046607 ↑

ថ្ងៃនេះ 26.138074 KHR = 500 JPY ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 23 ខែមេសា 2024 ស្មើនឹង 26.303398 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 22 ខែមេសា 2024 - 26.180926 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អតិបរមា។ ប្រាក់យ៉េន ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាចូល។ បានបើកហើយ។ 20.04.2024 ។ កំរិតអប្បបរមា JPY / KHR អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 24.04.2024 ។

   ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់យ៉េន និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់យ៉េន, ប្រាក់យ៉េន សញ្ញាប្រាក់: ¥. ប្រាក់យ៉េន រដ្ឋ: ជប៉ុន. ប្រាក់យ៉េន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ JPY. ប្រាក់យ៉េន កាក់: សេន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.