កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 07/12/2019 07:58

បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ការបម្លែង។ ប្រាក់យ៉េន នៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់យ៉េន = 37.48 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

បំលែង ប្រាក់យ៉េន ទៅជា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងអត្រាបច្ចុប្បន្នមធ្យម។ ព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលផ្តល់ឱ្យពីប្រភពបើកចំហ។ ធនាគារបានចូលរួមក្នុងការផ្ទេរ ប្រាក់យ៉េន ចូលទៅក្នុង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ១ ប្រាក់យ៉េន ឥឡូវ 37.48 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ១ ប្រាក់យ៉េន បានកើនឡើង។ 0 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រា ប្រាក់យ៉េន បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

មួយខែមុន ប្រាក់យ៉េន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 37.19 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់យ៉េន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 37.60 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ប្រាក់យ៉េន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 35.70 0 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់យ៉េន អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ងាយស្រួលមើលនៅលើតារាង។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់មួយសប្តាហ៍គឺ 1.46% ។ ក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 4.99% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់យ៉េន (JPY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់យ៉េន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ប្រាក់យ៉េន (JPY) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR)
1 ប្រាក់យ៉េន 37.48 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
5 ប្រាក់យ៉េន 187.42 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
10 ប្រាក់យ៉េន 374.84 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
25 ប្រាក់យ៉េន 937.09 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
50 ប្រាក់យ៉េន 1 874.18 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
100 ប្រាក់យ៉េន 3 748.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
250 ប្រាក់យ៉េន 9 370.88 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា
500 ប្រាក់យ៉េន 18 741.77 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

អ្នកអាចប្តូរ 10 ប្រាក់យ៉េន សំរាប់ 374.84 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 25 ប្រាក់យ៉េន បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 937.09 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះ 50 ប្រាក់យ៉េន អាចលក់បានសម្រាប់ 1 874.18 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 3 748.35 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកនៅក្នុង កម្ពុជា អ្នកអាចទិញ 100 ប្រាក់យ៉េន ។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះសម្រាប់ 250 ប្រាក់យ៉េន ផ្តល់ឱ្យ 9 370.88 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះសម្រាប់ 500 ប្រាក់យ៉េន ផ្តល់ឱ្យ 18 741.77 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
07.12.2019 37.495275 0.154762 ↑
06.12.2019 37.340513 -0.290139 ↓
05.12.2019 37.630652 0.355853 ↑
04.12.2019 37.274799 0.096681 ↑
03.12.2019 37.178118 0.168884 ↑

ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 7 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 37.495275 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ 6 ខែធ្នូ 2019, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់យ៉េន ថ្លៃដើម។ 37.340513 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 5 ខែធ្នូ 2019 - 37.630652 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អតិបរមា។ ប្រាក់យ៉េន ទៅ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង បានបើកហើយ។ 05.12.2019 ។ ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើ 3 ខែធ្នូ 2019 - 37.178118 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់យ៉េន និង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់យ៉េន, ប្រាក់យ៉េន សញ្ញាប្រាក់: ¥. ប្រាក់យ៉េន រដ្ឋ: ជប៉ុន. ប្រាក់យ៉េន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ JPY. ប្រាក់យ៉េន កាក់: សេន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.