កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 21/01/2020 22:44

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 3.01 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
-5.74 * 10-6 (-0.19%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅជា តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ នេះគឺជាឯកសារយោងទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានប្រែជាថោកជាងមុនដោយ 5.74 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ សម្រាប់ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវអ្នកត្រូវអោយ 0.003005 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ អត្រា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថយចុះធៀបនឹង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ដោយ -19 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចទិញបានសម្រាប់ 0 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ កាលពីបីខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ 0% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ 0% ក្នុងមួយខែ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី (TMT) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី (TMT)
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 3.01 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
5 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 15.03 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
10 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 30.05 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
25 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 75.13 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
50 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 150.26 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
100 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 300.52 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
250 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 751.29 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី
500 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 502.58 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី

អ្នកអាចលក់ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សម្រាប់ 0.030052 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ អ្នកអាចប្តូរ 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សំរាប់ 0.075129 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ ថ្ងៃនេះ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចលក់បានសម្រាប់ 0.15 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ។ ថ្ងៃនេះ 0.30 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី អាចរកទិញបានសម្រាប់ 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 0.75 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី អាចលក់បានសម្រាប់ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ អ្នកអាចលក់ 1.50 តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី សម្រាប់ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី រដ្ឋ: តូមិននីស្ថាន. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ TMT. តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី កាក់: tenesi.