កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 21/01/2020 22:44

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង លីរ៉ាតួកគីថ្មី ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 5.09 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
+8.77 * 10-6 (+0.17%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅជា លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ នេះគឺជាឯកសារយោងទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើង។ 8.77 ។ លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឡើង។ សម្រាប់ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវអ្នកត្រូវអោយ 0.00509 លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី

មួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.005097 លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ កាលពីបីខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.004939 លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.004827 លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ -0.11% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -0.13% ។ 8.17% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី (TRY) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លីរ៉ាតួកគីថ្មី

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី (TRY)
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 5.09 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
5 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 25.45 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
10 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 50.90 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
25 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 127.25 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
50 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 254.51 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
100 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 509.02 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
250 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 272.54 លីរ៉ាតួកគីថ្មី
500 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 2 545.09 លីរ៉ាតួកគីថ្មី

ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.050902 លីរ៉ាតួកគីថ្មី បន្ទាប់មកនៅក្នុង ភាគខាងជើងកោះស៊ីបទួរគី ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 25 KRW = 0.13 TRY ថ្ងៃនេះ 0.25 លីរ៉ាតួកគីថ្មី អាចរកទិញបានសម្រាប់ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 100 KRW = 0.51 TRY ដើម្បីបំលែង 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, 1.27 លីរ៉ាតួកគីថ្មី គឺ ទាមទារ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 2.55 លីរ៉ាតួកគីថ្មី បន្ទាប់មកនៅក្នុង ភាគខាងជើងកោះស៊ីបទួរគី ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី ថ្ងៃនេះនៅ 21 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
22.01.2020 0.00508 -8.5 * 10-6
21.01.2020 0.005088 2.43 * 10-5
20.01.2020 0.005064 -
19.01.2020 0.005064 -
18.01.2020 0.005064 -1.89 * 10-5

ថ្ងៃនេះ 0.00508 TRY = 500 KRW ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី នៅលើ 21 ខែមករា 2020 - 0.005088 លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ 20 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 0.005064 លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី នៅលើ 19 ខែមករា 2020 - 0.005064 លីរ៉ាតួកគីថ្មី ។ កំរិតអប្បបរមា KRW / TRY អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 20.01.2020 ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ លីរ៉ាតួកគីថ្មី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង លីរ៉ាតួកគីថ្មី និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ លីរ៉ាតួកគីថ្មី, លីរ៉ាតួកគីថ្មី សញ្ញាប្រាក់: ₤. លីរ៉ាតួកគីថ្មី រដ្ឋ: ភាគខាងជើងកោះស៊ីបទួរគី. លីរ៉ាតួកគីថ្មី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ TRY. លីរ៉ាតួកគីថ្មី កាក់: kurus ថ្មី.