កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 26/01/2020 05:06

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង ដួងសូម៉ាលី ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 4.98 ដួងសូម៉ាលី

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យម។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវនេះស្មើនឹង 0.50 ដួងសូម៉ាលី ។ ថ្ងៃនេះ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កំពុងតែកើនឡើងដល់ ដួងសូម៉ាលី ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ចំណាយថ្ងៃនេះ 0.50 ដួងសូម៉ាលី ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.50 ដួងសូម៉ាលី ។ មួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.49 ដួងសូម៉ាលី ។ កាលពីបីខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.50 ដួងសូម៉ាលី ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី សម្រាប់មួយសប្តាហ៍គឺ -0.48% ។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 0.72% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ដួងសូម៉ាលី (SOS) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដួងសូម៉ាលី

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ដួងសូម៉ាលី (SOS)
10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 4.98 ដួងសូម៉ាលី
50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 24.89 ដួងសូម៉ាលី
100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 49.78 ដួងសូម៉ាលី
250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 124.44 ដួងសូម៉ាលី
500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 248.88 ដួងសូម៉ាលី
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 497.76 ដួងសូម៉ាលី
2 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 244.40 ដួងសូម៉ាលី
5 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 2 488.81 ដួងសូម៉ាលី

ថ្ងៃនេះ 4.98 SOS = 10 KRW ប្រសិនបើអ្នកមាន 12.44 ដួងសូម៉ាលី បន្ទាប់មកនៅក្នុង សូម៉ាលី ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 24.89 ដួងសូម៉ាលី អាចលក់បានសម្រាប់ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បន្ទាប់មកក្នុង សូម៉ាលី អ្នកអាចទិញ 49.78 ដួងសូម៉ាលី ។ ថ្ងៃនេះ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចលក់បានសម្រាប់ 124.44 ដួងសូម៉ាលី ។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 248.88 ដួងសូម៉ាលី សម្រាប់ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី ថ្ងៃនេះនៅ 26 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
26.01.2020 0.496875 -
25.01.2020 0.496875 -0.00032 ↓
24.01.2020 0.497195 0.001685 ↑
23.01.2020 0.49551 -0.00111 ↓
22.01.2020 0.496621 -0.000771 ↓

ថ្ងៃនេះនៅ 26 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្លៃដើម 0.496875 ដួងសូម៉ាលី ។ 25 ខែមករា 2020, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្លៃដើម។ 0.496875 ។ ដួងសូម៉ាលី ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី នៅលើ 24 ខែមករា 2020 ស្មើនឹង 0.497195 ដួងសូម៉ាលី ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី នៅលើ 23 ខែមករា 2020 ស្មើនឹង 0.49551 ដួងសូម៉ាលី ។ កំរិតអប្បបរមា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដល់ ដួងសូម៉ាលី អត្រា ស្ថិតលើ 23.01.2020 ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង ដួងសូម៉ាលី និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ដួងសូម៉ាលី, ដួងសូម៉ាលី សញ្ញាប្រាក់: Sh. ដួងសូម៉ាលី រដ្ឋ: សូម៉ាលី. ដួងសូម៉ាលី លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ SOS. ដួងសូម៉ាលី កាក់: ភាគ.