កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 21/01/2020 22:45

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 3.16 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា

ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ធនាគារបានចូលរួមក្នុងការផ្ទេរ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ចូលទៅក្នុង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0 ។ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អត្រាបានកើនឡើងចាប់តាំងពីម្សិលមិញ។ អត្រា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើងធៀបនឹង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចទិញបានសម្រាប់ 3.20 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ មួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 3.17 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 3.07 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ -1.25% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ -0.24% ក្នុងមួយខែ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា (UGX) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា (UGX)
1 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 3.16 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា
5 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 15.79 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា
10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 31.58 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា
25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 78.95 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា
50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 157.89 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា
100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 315.79 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា
250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 789.46 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា
500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 578.93 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 31.58 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា សម្រាប់ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 78.95 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា បន្ទាប់មកនៅក្នុង អ៊ូហ្គង់ដា អ្នកអាចទិញ 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ អ្នកអាចលក់ 157.89 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា សម្រាប់ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចរកទិញបានសម្រាប់ 315.79 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 789.46 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា បន្ទាប់មកនៅក្នុង អ៊ូហ្គង់ដា ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចប្តូរបានសម្រាប់ 1 578.93 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ថ្ងៃនេះនៅ 21 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
22.01.2020 3.150211 -0.007214 ↓
21.01.2020 3.157425 -0.019753 ↓
20.01.2020 3.177179 0.006459 ↑
19.01.2020 3.170719 -
18.01.2020 3.170719 -0.002626 ↓

ថ្ងៃនេះ 3.150211 UGX = 500 KRW 21 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 3.157425 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ 20 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 3.177179 ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ។ អតិបរមា។ KRW / UGX អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង។ បានបើកហើយ។ 20.01.2020 ។ កំរិតអប្បបរមា KRW / UGX អត្រានៅក្នុង គឺនៅលើ 22.01.2020 ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ដួងអ៊ូហ្គង់ដា, ដួងអ៊ូហ្គង់ដា សញ្ញាប្រាក់: Sh. ដួងអ៊ូហ្គង់ដា រដ្ឋ: អ៊ូហ្គង់ដា. ដួងអ៊ូហ្គង់ដា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ UGX. ដួងអ៊ូហ្គង់ដា កាក់: ភាគ.