កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 19/01/2020 01:13

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
100 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 2.42 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងធនាគារផ្លូវការនិងធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើង។ 0 ។ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងដល់ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ចំណាយថ្ងៃនេះ 2.42 * 10-5 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 2.42 * 10-5 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ មួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 2.23 * 10-5 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 2.08 * 10-5 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ងាយស្រួលមើលនៅលើតារាង។ -0.26% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ 12.79% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento (CLF) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento (CLF)
100 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 2.42 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento
500 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 12.08 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento
1 000 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 24.15 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento
2 500 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 60.38 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento
5 000 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 120.76 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento
10 000 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 241.51 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento
25 000 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 603.79 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento
50 000 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 207.57 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento

ថ្ងៃនេះ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចរកទិញបានសម្រាប់ 0.000242 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ អ្នកអាចលក់ 0.000604 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento សម្រាប់ 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សំរាប់ 0.001208 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ ថ្ងៃនេះ 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចរកទិញបានសម្រាប់ 0.002415 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ អ្នកអាចប្តូរ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សំរាប់ 0.006038 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ អ្នកអាចទិញ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សម្រាប់ 0.012076 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ថ្ងៃនេះនៅ 19 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
19.01.2020 2.42 * 10-5 5 * 10-8
18.01.2020 2.42 * 10-5 -7.5 * 10-8
17.01.2020 2.42 * 10-5 -1.81 * 10-8
16.01.2020 2.42 * 10-5 1.41 * 10-7
15.01.2020 2.41 * 10-5 -1.12 * 10-7

១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ។ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ឥឡូវនេះ។ 19 ខែមករា 2020 - 2.42 * 10-5 ។ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ 18 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 2.42 * 10-5 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ 17 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 2.42 * 10-5 ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ។ អតិបរមា។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ។ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento អត្រាសម្រាប់ខែចុងក្រោយបានចាប់ផ្តើម។ 16.01.2020 ។ កំរិតអប្បបរមា KRW / CLF អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 15.01.2020 ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

ឈីលី Unidad ដឺ Fomento រដ្ឋ: ឈីលី. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ CLF. ឈីលី Unidad ដឺ Fomento កាក់: centavo.