កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 24/04/2024 05:44

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ការបម្លែង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា = 2.31 ប្រាក់អឺរ៉ូ

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យម។ ព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលផ្តល់ឱ្យពីប្រភពបើកចំហ។ ព័ត៌មានអត្រារូបិយប័ណ្ណដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា គឺ 0.000231 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ សម្រាប់ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឥឡូវអ្នកត្រូវអោយ 0.000231 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.000226 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.000221 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.000205 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់មាននៅលើទំព័រ។ -0.68% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 1.71% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR)
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 2.31 ប្រាក់អឺរ៉ូ
50 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 11.55 ប្រាក់អឺរ៉ូ
100 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 23.10 ប្រាក់អឺរ៉ូ
250 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 57.76 ប្រាក់អឺរ៉ូ
500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 115.52 ប្រាក់អឺរ៉ូ
1 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 231.04 ប្រាក់អឺរ៉ូ
2 500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 577.59 ប្រាក់អឺរ៉ូ
5 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 1 155.19 ប្រាក់អឺរ៉ូ

ថ្ងៃនេះ 0.00231 EUR = 10 KHR កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 0.005776 ប្រាក់អឺរ៉ូ សំរាប់ 25 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.011552 ប្រាក់អឺរ៉ូ បន្ទាប់មកនៅក្នុង ប្រទេសអូទ្រីស ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 50 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះសម្រាប់ 100 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ផ្តល់ឱ្យ 0.023104 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 0.057759 ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ 250 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 0.12 ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅ 24 ខែមេសា 2024

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
24.04.2024 0.000232 1.06 * 10-6
23.04.2024 0.000231 -1.17 * 10-6
22.04.2024 0.000232 -2.73 * 10-7
21.04.2024 0.000232 2.2 * 10-6
20.04.2024 0.00023 -4.07 * 10-7

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 24 ខែមេសា 2024 - 0.000232 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 23 ខែមេសា 2024, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្លៃដើម។ 0.000231 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 22 ខែមេសា 2024 - 0.000232 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អតិបរិមា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 21.04.2024 ។ អប្បបរមា។ KHR / EUR អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង។ បានបើកហើយ។ 20.04.2024 ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និង ប្រាក់អឺរ៉ូ និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់អឺរ៉ូ, ប្រាក់អឺរ៉ូ សញ្ញាប្រាក់: €. ប្រាក់អឺរ៉ូ រដ្ឋ: ប្រទេសអូទ្រីស, Akrotiri និង Dhekelia, Andorra, បែលហ្ស៊ិក, ហូលី, អាល្លឺម៉ង់, ប្រទេសក្រិក, អៀរឡង់, អេស្ប៉ាញ, អ៊ីតាលី, ប្រទេសស៊ីកូសូវ៉ូលុចសំបួម៉ាល់តាម៉ូណាកូហូឡង់ព័រទុយហ្គាល់សានម៉ារីណូ, ស្លូវេនី, ហ្វាំងឡង់, ប្រទេសបារាំង, ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោ, អេស្តូនី. ប្រាក់អឺរ៉ូ លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ EUR. ប្រាក់អឺរ៉ូ កាក់: eurocent.