កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 07/12/2019 07:58

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ការបម្លែង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា = 2.22 ប្រាក់អឺរ៉ូ

អត្រាប្តូរប្រាក់មានតំលៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងធនាគារផ្លូវការនិងធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត។ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឥឡូវ 0.000222 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បានកើនឡើង។ 0 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អត្រា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

មួយខែមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.000223 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.00023 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.0002 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អាចមើលឃើញនៅលើតារាង។ -1.02% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 1.98% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR)
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 2.22 ប្រាក់អឺរ៉ូ
50 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 11.11 ប្រាក់អឺរ៉ូ
100 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 22.22 ប្រាក់អឺរ៉ូ
250 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 55.54 ប្រាក់អឺរ៉ូ
500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 111.09 ប្រាក់អឺរ៉ូ
1 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 222.18 ប្រាក់អឺរ៉ូ
2 500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 555.44 ប្រាក់អឺរ៉ូ
5 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 1 110.89 ប្រាក់អឺរ៉ូ

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 0.002222 ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ 10 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះសម្រាប់ 25 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ផ្តល់ឱ្យ 0.005554 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អ្នកអាចលក់ 0.011109 ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ 50 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 100 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សំរាប់ 0.022218 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អ្នកអាចទិញ 0.055544 ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ 250 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ការបំលែង 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចំណាយ 0.11 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
07.12.2019 0.000221 -8.46 * 10-7
06.12.2019 0.000222 8 * 10-7
05.12.2019 0.000221 -8.03 * 10-7
04.12.2019 0.000222 -6.67 * 10-7
03.12.2019 0.000223 -1.46 * 10-6

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 7 ខែធ្នូ 2019 - 0.000221 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 6 ខែធ្នូ 2019, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្លៃដើម។ 0.000222 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 5 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 0.000221 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អតិបរិមា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 03.12.2019 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 3 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 0.000223 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និង ប្រាក់អឺរ៉ូ និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់អឺរ៉ូ, ប្រាក់អឺរ៉ូ សញ្ញាប្រាក់: €. ប្រាក់អឺរ៉ូ រដ្ឋ: ប្រទេសអូទ្រីស, Akrotiri និង Dhekelia, Andorra, បែលហ្ស៊ិក, ហូលី, អាល្លឺម៉ង់, ប្រទេសក្រិក, អៀរឡង់, អេស្ប៉ាញ, អ៊ីតាលី, ប្រទេសស៊ីកូសូវ៉ូលុចសំបួម៉ាល់តាម៉ូណាកូហូឡង់ព័រទុយហ្គាល់សានម៉ារីណូ, ស្លូវេនី, ហ្វាំងឡង់, ប្រទេសបារាំង, ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោ, អេស្តូនី. ប្រាក់អឺរ៉ូ លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ EUR. ប្រាក់អឺរ៉ូ កាក់: eurocent.