កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 07/12/2019 07:57

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ការបម្លែង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា = 2.46 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

បំលែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងអត្រាបច្ចុប្បន្នមធ្យម។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឥឡូវនេះស្មើនឹង 0.000246 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឡើង។ អត្រា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.000247 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីបីខែមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.000245 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.000248 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចមើលឃើញនៅលើតារាង។ -0.36% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ។ ក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -0.82% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 2.46 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 12.29 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
100 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 24.57 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
250 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 61.43 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 122.85 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
1 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 245.70 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
2 500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 614.25 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 1 228.50 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃនេះ 10 KHR = 0.002457 USD កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណឥឡូវនេះសម្រាប់ 25 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ផ្តល់ឱ្យ 0.006143 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.012285 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 50 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះ 0.02457 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 100 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.061425 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 250 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ថ្ងៃនេះ 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.12 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅ 07 ខែធ្នូ 2019

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
07.12.2019 0.000246 -4.52 * 10-7
06.12.2019 0.000246 1.02 * 10-6
05.12.2019 0.000245 -9.33 * 10-7
04.12.2019 0.000246 5.97 * 10-7
03.12.2019 0.000245 -1.39 * 10-6

ថ្ងៃនេះនៅ 7 ខែធ្នូ 2019, 1 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា = 0.000246 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 6 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 0.000246 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 5 ខែធ្នូ 2019 ស្មើនឹង 0.000245 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 4 ខែធ្នូ 2019 - 0.000246 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អប្បបរមា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 05.12.2019 ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក, ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រដ្ឋ: កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ទីម័រខាងកើតកោះ Marshall, មីក្រូណេស៊ី, ប៉ាកោះម៉ារីអាណាខាងជើង, សហរដ្ឋអាមេរិក, ការកោះទួកនិងកៃកូស, អេក្វាឌ័រ. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កាក់: ភាគ.