កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 24/04/2024 05:07

បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ការបម្លែង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា = 2.47 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ នេះគឺជាឯកសារយោងទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ឡើង។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចំណាយថ្ងៃនេះ 0.000247 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រា ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

កាលពីបីខែមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.000246 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.000242 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.000242 0 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចមើលឃើញនៅលើតារាង។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 0.67% ។ 2.15% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
10 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 2.47 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 12.37 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
100 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 24.74 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
250 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 61.86 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 123.72 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
1 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 247.45 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
2 500 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 618.62 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 000 000 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា 1 237.24 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃនេះ 0.002474 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចលក់បានសម្រាប់ 10 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.006186 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស អ្នកអាចទិញ 25 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អ្នកអាចលក់ 50 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សម្រាប់ 0.012372 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 100 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សំរាប់ 0.024745 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្ងៃនេះ 250 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អាចលក់បានសម្រាប់ 0.061862 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.12 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 500 ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅ 24 ខែមេសា 2024

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
24.04.2024 0.000247 1.51 * 10-6
23.04.2024 0.000246 -1.28 * 10-6
22.04.2024 0.000247 -2.91 * 10-7
21.04.2024 0.000247 1.71 * 10-6
20.04.2024 0.000246 -4.35 * 10-7

ថ្ងៃនេះនៅ 24 ខែមេសា 2024, ១ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្លៃដើម 0.000247 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 23 ខែមេសា 2024, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្លៃដើម។ 0.000246 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 22 ខែមេសា 2024, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្លៃដើម។ 0.000247 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រាអតិបរិមា KHR / USD អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺលើ 21.04.2024 ។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 20 ខែមេសា 2024 - 0.000246 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

   ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា, ប្រាក់រៀលកម្ពុជា សញ្ញាប្រាក់: ៛. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា រដ្ឋ: កម្ពុជា. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KHR. ប្រាក់រៀលកម្ពុជា កាក់: សេន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក, ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រដ្ឋ: កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ទីម័រខាងកើតកោះ Marshall, មីក្រូណេស៊ី, ប៉ាកោះម៉ារីអាណាខាងជើង, សហរដ្ឋអាមេរិក, ការកោះទួកនិងកៃកូស, អេក្វាឌ័រ. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កាក់: ភាគ.