កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 17/11/2019 16:10

បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ការបម្លែង។ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន នៅក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
100 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន = 1.79 ប្រាក់អឺរ៉ូ

បំលែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅជា ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងអត្រាបច្ចុប្បន្នមធ្យម។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ឥឡូវនេះស្មើនឹង 0.01789 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ឡើង។ ថ្លៃដើម ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ឥឡូវស្មើនឹង 0.01789 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន អាចទិញបានសម្រាប់ 0.017927 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពីបីខែមុន ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.017335 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.017602 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រយៈពេលមួយខែគឺ 1.57% ។ 6.76% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន (PHP) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន (PHP) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR)
100 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 1.79 ប្រាក់អឺរ៉ូ
500 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 8.94 ប្រាក់អឺរ៉ូ
1 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 17.89 ប្រាក់អឺរ៉ូ
2 500 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 44.72 ប្រាក់អឺរ៉ូ
5 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 89.45 ប្រាក់អឺរ៉ូ
10 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 178.90 ប្រាក់អឺរ៉ូ
25 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 447.25 ប្រាក់អឺរ៉ូ
50 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 894.49 ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រសិនបើអ្នកមាន 10 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន បន្ទាប់មកក្នុង ប្រទេសអូទ្រីស អ្នកអាចទិញ 0.18 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 25 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន សំរាប់ 0.45 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.89 ប្រាក់អឺរ៉ូ បន្ទាប់មកនៅក្នុង ប្រទេសអូទ្រីស ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 50 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ។ ថ្ងៃនេះ 1.79 ប្រាក់អឺរ៉ូ អាចរកទិញបានសម្រាប់ 100 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ។ អ្នកអាចប្តូរ 250 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន សំរាប់ 4.47 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ថ្ងៃនេះ 8.94 EUR = 500 PHP

   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅ 17 ខែវិច្ឆិកា 2019

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
17.11.2019 0.0179 3.69 * 10-6
16.11.2019 0.017896 3.23 * 10-7
15.11.2019 0.017896 -4.41 * 10-6
14.11.2019 0.0179 -2.62 * 10-5
13.11.2019 0.017926 0.000106 ↑

១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ឥឡូវនេះ។ 17 ខែវិច្ឆិកា 2019 - 0.0179 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 16 ខែវិច្ឆិកា 2019, ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន = 0.017896 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 15 ខែវិច្ឆិកា 2019, ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន = 0.017896 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អតិបរមា។ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុង បានបើកហើយ។ 13.11.2019 ។ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 13 ខែវិច្ឆិកា 2019 - 0.017926 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។

   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន និង ប្រាក់អឺរ៉ូ និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន, ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន សញ្ញាប្រាក់: ₱. ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន រដ្ឋ: ប្រទេស​ហ្វីលីពីន. ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ PHP. ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន កាក់: centavo.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់អឺរ៉ូ, ប្រាក់អឺរ៉ូ សញ្ញាប្រាក់: €. ប្រាក់អឺរ៉ូ រដ្ឋ: ប្រទេសអូទ្រីស, Akrotiri និង Dhekelia, Andorra, បែលហ្ស៊ិក, ហូលី, អាល្លឺម៉ង់, ប្រទេសក្រិក, អៀរឡង់, អេស្ប៉ាញ, អ៊ីតាលី, ប្រទេសស៊ីកូសូវ៉ូលុចសំបួម៉ាល់តាម៉ូណាកូហូឡង់ព័រទុយហ្គាល់សានម៉ារីណូ, ស្លូវេនី, ហ្វាំងឡង់, ប្រទេសបារាំង, ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោ, អេស្តូនី. ប្រាក់អឺរ៉ូ លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ EUR. ប្រាក់អឺរ៉ូ កាក់: eurocent.