កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 23/09/2020 07:43

បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ការបម្លែង។ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន នៅក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
100 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន = 1.76 ប្រាក់អឺរ៉ូ

ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់មានតំលៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។ នេះគឺជាឯកសារយោងទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ។ ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ឥឡូវ 0.017646 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ថ្លៃដើម ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ឥឡូវស្មើនឹង 0.017646 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អត្រា ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.017432 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.01772 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.01772 0 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 1.23% ។ 0.7% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងមួយខែ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ -0.42% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន (PHP) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ប្រាក់អឺរ៉ូ

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន (PHP) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR)
100 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 1.76 ប្រាក់អឺរ៉ូ
500 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 8.82 ប្រាក់អឺរ៉ូ
1 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 17.65 ប្រាក់អឺរ៉ូ
2 500 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 44.11 ប្រាក់អឺរ៉ូ
5 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 88.23 ប្រាក់អឺរ៉ូ
10 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 176.46 ប្រាក់អឺរ៉ូ
25 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 441.14 ប្រាក់អឺរ៉ូ
50 000 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន 882.29 ប្រាក់អឺរ៉ូ

ថ្ងៃនេះអ្នកអាចបំលែង 10 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន សំរាប់ 0.18 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ថ្ងៃនេះ 0.44 EUR = 25 PHP ប្រសិនបើអ្នកមាន 50 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន បន្ទាប់មកនៅក្នុង ប្រទេសអូទ្រីស ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.88 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អ្នកអាចលក់ 1.76 ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ 100 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 250 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន បន្ទាប់មកនៅក្នុង ប្រទេសអូទ្រីស ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 4.41 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ អ្នកអាចទិញ 500 ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន សម្រាប់ 8.82 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។

   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
23.09.2020 0.017529 4.04 * 10-5
22.09.2020 0.017489 -6.2 * 10-5
20.09.2020 0.017551 -
19.09.2020 0.017551 6.96 * 10-5
18.09.2020 0.017482 4.99 * 10-5

ថ្ងៃនេះនៅ 23 ខែកញ្ញា 2020, ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ថ្លៃដើម 0.017529 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 22 ខែកញ្ញា 2020, ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន = 0.017489 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅលើ 20 ខែកញ្ញា 2020 - 0.017551 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 19 ខែកញ្ញា 2020, ១ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន = 0.017551 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ កំរិតអប្បបរមា PHP / EUR អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 18.09.2020 ។

   ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន និង ប្រាក់អឺរ៉ូ និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន, ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន សញ្ញាប្រាក់: ₱. ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន រដ្ឋ: ប្រទេស​ហ្វីលីពីន. ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ PHP. ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន កាក់: centavo.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់អឺរ៉ូ, ប្រាក់អឺរ៉ូ សញ្ញាប្រាក់: €. ប្រាក់អឺរ៉ូ រដ្ឋ: ប្រទេសអូទ្រីស, Akrotiri និង Dhekelia, Andorra, បែលហ្ស៊ិក, ហូលី, អាល្លឺម៉ង់, ប្រទេសក្រិក, អៀរឡង់, អេស្ប៉ាញ, អ៊ីតាលី, ប្រទេសស៊ីកូសូវ៉ូលុចសំបួម៉ាល់តាម៉ូណាកូហូឡង់ព័រទុយហ្គាល់សានម៉ារីណូ, ស្លូវេនី, ហ្វាំងឡង់, ប្រទេសបារាំង, ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោ, អេស្តូនី. ប្រាក់អឺរ៉ូ លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ EUR. ប្រាក់អឺរ៉ូ កាក់: eurocent.