កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 01/10/2020 03:30

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.012693 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ស្មើ 78.78 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ការចំណាយរបស់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដ។ យើងប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើទំព័រនេះមួយថ្ងៃម្តង។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណមានតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើការផ្លាស់ប្តូរហើយត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃដោយធនាគារជាតិ។ មានតែទិន្នន័យផ្លូវការស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 01/10/2020

ប្តូរប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី / ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ការបម្លែងរូបិយប័ណ្ណនៅអឺរ៉ុប

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.012693 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅធនាគារអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ 0.000143 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៅអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់គឺខ្ពស់ជាង។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក យោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអ៊ឺរ៉ុប។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.012693 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តាមអត្រាធនាគារអឺរ៉ុប។

1 RUB = 0.012757 USD
1 USD = 78.39 RUB
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 01/10/2020
បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 01 ខែតុលា 2020

របៀបនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកនេះអាចមើលឃើញនៅក្នុងគំរូរបស់យើងពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលបង្ហាញក្នុងតារាង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រគេហទំព័រ moneyratestoday.com ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅទីនេះ; ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងអំពីប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ ។ នេះនឹងជួយក្នុងការព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
01.10.2020 0.012693 0.000143
30.09.2020 0.012549 -0.000162
29.09.2020 0.012711 -0.000306
28.09.2020 0.013018 -
27.09.2020 0.013018 -
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

1.27 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ សម្រាប់ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 6.35 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្លៃដើមនៃ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឥឡូវស្មើនឹង 12.69 ។ 31.73 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្លៃដើម 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 0.012693 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ 0.000143 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
1.27 USD 6.35 USD 12.69 USD 31.73 USD 63.46 USD 126.93 USD 317.32 USD 634.64 USD
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)

1 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឥឡូវ។ 78.78 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 393.92 រូបរបស់រុស្ស៊ី សព្វថ្ងៃថ្លៃ 5 USD អត្រា 10 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឥឡូវ។ 787.85 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្លៃដើមរបស់ 25 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 25 ។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 0.012693 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងធនាគារជាតិនៃប្រទេស។

1 USD 5 USD 10 USD 25 USD 50 USD 100 USD 250 USD 500 USD
78.78 RUB 393.92 RUB 787.85 RUB 1 969.62 RUB 3 939.24 RUB 7 878.47 RUB 19 696.18 RUB 39 392.35 RUB