កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 05/04/2020 15:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.012865 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ស្មើ 77.73 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ គេហទំព័របង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ នេះជាឯកសារយោងប្រចាំថ្ងៃឥតគិតថ្លៃស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020

ប្តូរប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី / ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ការបម្លែងរូបិយប័ណ្ណនៅអឺរ៉ុប

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី សព្វថ្ងៃស្មើនឹង 0.012865 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅធនាគារអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើង។ 0 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៃអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់គឺខ្ពស់ជាង។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក យោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអ៊ឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវថ្លៃ 0.012865 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - អត្រានៃធនាគារអឺរ៉ុប។

1 RUB = 0.013024 USD
1 USD = 76.78 RUB
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 05/04/2020
បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 05 ខែមេសា 2020

វាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រៀបធៀប រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅទីនេះ; ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងអំពីប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ ។ ព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដោយផ្អែកលើទិន្នន័យស្តីពីតម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃនេះ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
05.04.2020 0.012865 -
04.04.2020 0.012865 -
03.04.2020 0.012865 -
02.04.2020 0.012865 -
01.04.2020 0.012865 -
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

សម្រាប់ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 1.29 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ តម្លៃរបស់ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 6.43 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 12.86 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 32.16 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.012865 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ 0 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
1.29 USD 6.43 USD 12.86 USD 32.16 USD 64.32 USD 128.65 USD 321.62 USD 643.23 USD
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)

77.73 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ តម្លៃនៃ 5 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 388.66 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ដើម្បីទិញ 10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 777.33 RUB ។ ថ្លៃដើមរបស់ 25 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 25 ។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.012865 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

1 USD 5 USD 10 USD 25 USD 50 USD 100 USD 250 USD 500 USD
77.73 RUB 388.66 RUB 777.33 RUB 1 943.31 RUB 3 886.63 RUB 7 773.25 RUB 19 433.13 RUB 38 866.25 RUB