កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 09/04/2020 16:30

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.019089 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD)
1 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD) ស្មើ 52.39 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

គេហទំព័របង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ នេះជាឯកសារយោងប្រចាំថ្ងៃឥតគិតថ្លៃស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 10/04/2020

ប្តូរប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី / ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ការបម្លែងរូបិយប័ណ្ណនៅអឺរ៉ុប

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.019089 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី នៅធនាគារអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានប្រែជាថោកជាង។ -0.000037914905071833 ។ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ថ្ងៃនេះនៅធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះសព្វថ្ងៃនេះបើយោងតាម ​​ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី យោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអ៊ឺរ៉ុប។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 0.019089 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ក្នុងធនាគារអឺរ៉ុប។

1 RUB = 0.018899 SGD
1 SGD = 52.91 RUB
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 09/04/2020
បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 09 ខែមេសា 2020

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រគេហទំព័រ moneyratestoday.com ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះម្សិលមិញនិងថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីកំណត់អត្រាកំណើនឬធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណដែលបានជ្រើសរើស។ វិភាគនិងព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហើយទិញរូបិយប័ណ្ណចំណេញ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
09.04.2020 0.018858 -0.000037914905071833
08.04.2020 0.018896 0.00012
07.04.2020 0.018776 0.000348
06.04.2020 0.018427 -
05.04.2020 0.018427 -
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 1.91 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 9.54 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ តម្លៃរបស់ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 19.09 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 47.72 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 0.019089 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានក្លាយជាថោកជាងមុនដោយ -0.000037914905071833 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគាររបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
1.91 SGD 9.54 SGD 19.09 SGD 47.72 SGD 95.44 SGD 190.89 SGD 477.21 SGD 954.43 SGD
ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD)

1 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 52.39 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 5 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 261.94 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ដើម្បីទិញ 10 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី សម្រាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 523.88 RUB ។ 1 309.69 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 25 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ។ ការចំណាយ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.019089 ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ដែលជាធនាគារជាតិនៃប្រទេសបានបង្កើតឡើង ។

1 SGD 5 SGD 10 SGD 25 SGD 50 SGD 100 SGD 250 SGD 500 SGD
52.39 RUB 261.94 RUB 523.88 RUB 1 309.69 RUB 2 619.38 RUB 5 238.75 RUB 13 096.88 RUB 26 193.75 RUB