កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 06/04/2020 11:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 15.46 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ (IQD)
1 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ (IQD) ស្មើ 0.064682 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការសំរាប់ថ្ងៃនេះ 06 ខែមេសា 2020 យោងតាមលទ្ធផលនៃការដោះដូរប្តូរប្រាក់។ អត្រារូបិយប័ណ្ណត្រូវបានយកចេញពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារដើម្បីកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ពួកគេ។ ជ្រើសរើសធនាគារដែលមានអត្រាប្តូរប្រាក់អំណោយផល។ នេះជាឯកសារយោងប្រចាំថ្ងៃឥតគិតថ្លៃស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវ 15.46 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ នៅអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះ។ -0.121263 ។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ថ្ងៃនេះនៅក្នុងធនាគារអឺរ៉ុបឈានមុខគេមួយ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ យោងតាមទិន្នន័យអឺរ៉ុប។ ថ្លៃដើម ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 15.46 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ដែលជាធនាគារអ៊ឺរ៉ុបនៃ ប្រទេសបានបង្កើតឡើង

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 06 ខែមេសា 2020

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ គុណតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ សម្រាប់ថ្ងៃកន្លងមកត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើគេហទំព័រ។ សម្រាប់ការទិញរូបិយប័ណ្ណដែលរកប្រាក់ចំណេញ - ប្រៀបធៀបថាមវន្តនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។ នេះនឹងជួយក្នុងការព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
06.04.2020 15.460178 -0.121263
05.04.2020 15.581441 -
04.04.2020 15.581441 0.038122
03.04.2020 15.543319 0.435293
02.04.2020 15.108026 0.008294
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

1 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 15.46 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ។ សម្រាប់ 5 រូបរបស់រុស្ស៊ី អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 77.30 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ។ 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 154.60 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ។ 386.50 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 15.46 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះដោយ -0.121263 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

1 RUB 5 RUB 10 RUB 25 RUB 50 RUB 100 RUB 250 RUB 500 RUB
15.46 IQD 77.30 IQD 154.60 IQD 386.50 IQD 773.01 IQD 1 546.02 IQD 3 865.04 IQD 7 730.09 IQD
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ (IQD)

តម្លៃនៃ 100 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 6.47 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 500 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 32.34 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 64.68 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 1 000 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ តម្លៃនៃ 2 500 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 161.71 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 15.46 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

100 IQD 500 IQD 1 000 IQD 2 500 IQD 5 000 IQD 10 000 IQD 25 000 IQD 50 000 IQD
6.47 RUB 32.34 RUB 64.68 RUB 161.71 RUB 323.41 RUB 646.82 RUB 1 617.06 RUB 3 234.12 RUB