កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 09/04/2020 06:30

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង Honduran Lempira ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.33 Honduran Lempira (HNL)
1 Honduran Lempira (HNL) ស្មើ 3.02 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ព័ត៌មានស្តីពីតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ព័ត៌មានអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពបើកចំហ។ អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់គឺជាឯកសារយោងនិងឥតគិតថ្លៃនិងផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 09/04/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.33 Honduran Lempira នៅធនាគារអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើង។ 0.001667 ។ Honduran Lempira ថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៃអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់គឺខ្ពស់ជាង។ Honduran Lempira យោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអ៊ឺរ៉ុប។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.33 Honduran Lempira តាមអត្រាធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 09 ខែមេសា 2020

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ នៅក្នុងតារាងនៃការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira វាងាយស្រួលក្នុងការឃើញ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ។ ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ Honduran Lempira ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ អត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ Honduran Lempira សម្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃមុនថ្ងៃខាងមុខ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
09.04.2020 0.33088 0.001667
08.04.2020 0.329212 0.00263
07.04.2020 0.326582 0.00588
06.04.2020 0.320702 -0.005848
05.04.2020 0.326549 -
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

សម្រាប់ 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 3.31 Honduran Lempira ។ 16.54 Honduran Lempira សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 50 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 33.09 Honduran Lempira ថ្លៃដើម 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ 82.72 Honduran Lempira សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 250 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 0.33 Honduran Lempira ។ អត្រាផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0.001667 ។ Honduran Lempira ថ្ងៃនេះយោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគាររបស់ប្រទេស។

10 RUB 50 RUB 100 RUB 250 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB
3.31 HNL 16.54 HNL 33.09 HNL 82.72 HNL 165.44 HNL 330.88 HNL 827.20 HNL 1 654.40 HNL
Honduran Lempira (HNL)

ថ្លៃដើមរបស់ 1 Honduran Lempira ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 1 ។ សម្រាប់ 5 HNL អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 15.11 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 10 Honduran Lempira តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 30.22 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 25 Honduran Lempira តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 75.56 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង Honduran Lempira ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.33 Honduran Lempira យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

1 HNL 5 HNL 10 HNL 25 HNL 50 HNL 100 HNL 250 HNL 500 HNL
3.02 RUB 15.11 RUB 30.22 RUB 75.56 RUB 151.11 RUB 302.22 RUB 755.56 RUB 1 511.12 RUB