កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 06/04/2020 10:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 2.71 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា (GYD)
1 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា (GYD) ស្មើ 0.37 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

អត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ថ្ងៃនេះ។ ព័ត៌មានស្តីពីតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ គេហទំព័របង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ។ នេះជាឯកសារយោងប្រចាំថ្ងៃឥតគិតថ្លៃស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 2.71 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានប្រែជាថោកជាង។ -0.029119 ។ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ថ្ងៃនេះនៅធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា យោងតាមទិន្នន័យអឺរ៉ុប។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 2.71 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ក្នុងធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 06 ខែមេសា 2020

របៀបនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកនេះអាចមើលឃើញនៅក្នុងគំរូរបស់យើងពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលបង្ហាញក្នុងតារាង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រគេហទំព័រ moneyratestoday.com ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ នេះនឹងជួយក្នុងការព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
06.04.2020 2.706949 -0.029119
05.04.2020 2.736067 -
04.04.2020 2.736067 0.023026
03.04.2020 2.713041 0.071462
02.04.2020 2.641579 -0.000984
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ដើម្បីទិញ 1 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 2.71 GYD ។ 13.53 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ថ្លៃដើម 5 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ 27.07 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ថ្លៃដើម 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវមានតម្លៃ 67.67 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 2.71 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះដោយ -0.029119 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

1 RUB 5 RUB 10 RUB 25 RUB 50 RUB 100 RUB 250 RUB 500 RUB
2.71 GYD 13.53 GYD 27.07 GYD 67.67 GYD 135.35 GYD 270.69 GYD 676.74 GYD 1 353.47 GYD
ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា (GYD)

3.69 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 10 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ 50 ។ ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ឥឡូវ។ 18.47 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ សម្រាប់ 100 GYD អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 36.94 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 250 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 92.35 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 2.71 ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

10 GYD 50 GYD 100 GYD 250 GYD 500 GYD 1 000 GYD 2 500 GYD 5 000 GYD
3.69 RUB 18.47 RUB 36.94 RUB 92.35 RUB 184.71 RUB 369.42 RUB 923.55 RUB 1 847.10 RUB