កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 05/04/2020 14:30

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 123.22 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ (GNF)
1 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ (GNF) ស្មើ 0.008115 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ការចំណាយរបស់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង។ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ថ្ងៃនេះអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដ។ យើងប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ នៅលើទំព័រនេះមួយថ្ងៃម្តង។ គេហទំព័របង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ។ នេះជាឯកសារយោងប្រចាំថ្ងៃឥតគិតថ្លៃស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 05/04/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 123.22 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ នៅធនាគារអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ 0 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ សព្វថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៅអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ យោងតាមទិន្នន័យអ៊ឺរ៉ុប។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 123.22 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ក្នុងធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 05 ខែមេសា 2020

វាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រៀបធៀប រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ គេហទំព័រ Moneyratestoday.com អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលឃើញអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ១ ថ្ងៃមុន ២ ថ្ងៃមុន ៣ ថ្ងៃមុន។ ល។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ហ្វ្រង់ហ្គីណេ សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអាស្រ័យលើសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
05.04.2020 123.22492 -
04.04.2020 123.22492 0.117097
03.04.2020 123.107823 2.340058
02.04.2020 120.767765 0.083329
01.04.2020 120.684436 1.532613
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

សម្រាប់ 1 រូបរបស់រុស្ស៊ី អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 123.22 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ។ 616.12 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 5 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 10 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 1 232.25 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ។ តម្លៃរបស់ 25 រូបរបស់រុស្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 3 080.62 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 123.22 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ 0 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

1 RUB 5 RUB 10 RUB 25 RUB 50 RUB 100 RUB 250 RUB 500 RUB
123.22 GNF 616.12 GNF 1 232.25 GNF 3 080.62 GNF 6 161.25 GNF 12 322.49 GNF 30 806.23 GNF 61 612.46 GNF
ហ្វ្រង់ហ្គីណេ (GNF)

1 000 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 8.12 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ដើម្បីទិញ 5 000 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ សម្រាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 40.58 RUB ។ តម្លៃនៃ 10 000 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 81.15 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 202.88 រូបរបស់រុស្ស៊ី សព្វថ្ងៃថ្លៃ 25 000 GNF អត្រា រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងកើនឡើងបើធៀបនឹង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ។ ការចំណាយ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 123.22 ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ដែលជាធនាគារជាតិនៃប្រទេសបានបង្កើតឡើង ។

1 000 GNF 5 000 GNF 10 000 GNF 25 000 GNF 50 000 GNF 100 000 GNF 250 000 GNF 500 000 GNF
8.12 RUB 40.58 RUB 81.15 RUB 202.88 RUB 405.76 RUB 811.52 RUB 2 028.81 RUB 4 057.62 RUB