កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 28/03/2020 17:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.042083 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី (GEL)
1 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី (GEL) ស្មើ 23.76 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដសំរាប់ថ្ងៃនេះគឺ 28 ខែមីនា 2020 ។ ព័ត៌មានពីប្រភព។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ គេហទំព័រយោងរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងគឺឥតគិតថ្លៃនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 28/03/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 0.042083 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះ។ -0.002206 ។ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ថ្ងៃនេះនៅក្នុងធនាគារធំនៅអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី យោងតាមទិន្នន័យអឺរ៉ុប។ ថ្លៃដើម ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 0.042083 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ដែលជាធនាគារអ៊ឺរ៉ុបនៃ ប្រទេសបានបង្កើតឡើង

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 28 ខែមីនា 2020

វាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រៀបធៀប រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃធៀបនឹង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រគេហទំព័រ moneyratestoday.com ប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកឬមើលព័ត៌មានជំនួយដោយប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ។ ព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ឡារីហ្សកហ្ស៊ី សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដោយផ្អែកលើទិន្នន័យស្តីពីតម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃនេះ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
28.03.2020 0.042083 -0.002206
27.03.2020 0.044289 0.000157
26.03.2020 0.044132 0.003036
24.03.2020 0.041096 0.001433
23.03.2020 0.039663 -0.00041
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

4.21 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ថ្លៃដើម 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ តម្លៃរបស់ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 21.04 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ។ 42.08 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 105.21 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.042083 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះដោយ -0.002206 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារឈានមុខគេរបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
4.21 GEL 21.04 GEL 42.08 GEL 105.21 GEL 210.42 GEL 420.83 GEL 1 052.08 GEL 2 104.16 GEL
ឡារីហ្សកហ្ស៊ី (GEL)

1 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 23.76 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 5 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 118.81 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 10 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 237.62 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 25 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 594.06 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.042083 ឡារីហ្សកហ្ស៊ី យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

1 GEL 5 GEL 10 GEL 25 GEL 50 GEL 100 GEL 250 GEL 500 GEL
23.76 RUB 118.81 RUB 237.62 RUB 594.06 RUB 1 188.12 RUB 2 376.24 RUB 5 940.61 RUB 11 881.22 RUB