កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 20/09/2020 23:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី អឺរ៉ូ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.011241 ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR)
1 ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR) ស្មើ 88.96 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ព័ត៌មានស្តីពីតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ គេហទំព័របង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ មានតែទិន្នន័យផ្លូវការស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។ អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 21/09/2020

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវ 0.011241 ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើង។ 0 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៃអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់គឺខ្ពស់ជាង។ ប្រាក់អឺរ៉ូ យោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអ៊ឺរ៉ុប។ ថ្លៃដើម ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 0.011241 ប្រាក់អឺរ៉ូ ដែលជាធនាគារអ៊ឺរ៉ុបនៃ ប្រទេសបានបង្កើតឡើង

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

របៀបនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកនេះអាចមើលឃើញនៅក្នុងគំរូរបស់យើងពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលបង្ហាញក្នុងតារាង។ គុណតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ថ្ងៃកន្លងមកត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើគេហទំព័រ។ ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅទីនេះ; ប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ពេលវេលាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងអំពីប្រវត្តិនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ ។ ការស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីយល់ពីអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ដើម្បីទិញ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 1.12 EUR ។ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវមានតម្លៃ 5.62 ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ 11.24 ប្រាក់អឺរ៉ូ សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 28.10 ប្រាក់អឺរ៉ូ សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវ 0.011241 ប្រាក់អឺរ៉ូ តាមអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0 ។ ប្រាក់អឺរ៉ូ ថ្ងៃនេះយោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគាររបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
1.12 EUR 5.62 EUR 11.24 EUR 28.10 EUR 56.21 EUR 112.41 EUR 281.03 EUR 562.06 EUR
ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR)

ថ្លៃដើមរបស់ 1 ប្រាក់អឺរ៉ូ ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 1 ។ 444.79 រូបរបស់រុស្ស៊ី សព្វថ្ងៃថ្លៃ 5 EUR អត្រា 889.58 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 10 ប្រាក់អឺរ៉ូ នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ តម្លៃនៃ 25 ប្រាក់អឺរ៉ូ តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 2 223.95 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់អឺរ៉ូ ។ ការចំណាយ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.011241 ប្រាក់អឺរ៉ូ ដែលជាធនាគារជាតិនៃប្រទេសបានបង្កើតឡើង ។

1 EUR 5 EUR 10 EUR 25 EUR 50 EUR 100 EUR 250 EUR 500 EUR
88.96 RUB 444.79 RUB 889.58 RUB 2 223.95 RUB 4 447.89 RUB 8 895.78 RUB 22 239.45 RUB 44 478.90 RUB