កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 01/10/2020 04:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.012882 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD)
1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ស្មើ 77.63 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ព័ត៌មានស្តីពីតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការសំរាប់ថ្ងៃនេះ 01 ខែតុលា 2020 យោងតាមលទ្ធផលនៃការដោះដូរប្តូរប្រាក់។ ព័ត៌មានអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពបើកចំហ។ អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 01/10/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.012882 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅធនាគារអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើង។ 0.000205 ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៃអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda យោងតាមទិន្នន័យអ៊ឺរ៉ុប។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.012882 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda តាមអត្រាធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 01 ខែតុលា 2020

វាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រៀបធៀប រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ អត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda សម្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃមុនថ្ងៃខាងមុខ។ វិភាគនិងព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហើយទិញរូបិយប័ណ្ណចំណេញ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
01.10.2020 0.012882 0.000205
30.09.2020 0.012677 0.000043051832835239
29.09.2020 0.012634 -0.000147
28.09.2020 0.012781 -0.000015782170603334
27.09.2020 0.012796 -
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

1.29 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ថ្លៃដើមនៃ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ឥឡូវស្មើនឹង 6.44 ។ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវមានតម្លៃ 12.88 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ដើម្បីទិញ 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 32.20 BMD ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 0.012882 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0.000205 ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះយោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគាររបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
1.29 BMD 6.44 BMD 12.88 BMD 32.20 BMD 64.41 BMD 128.82 BMD 322.04 BMD 644.09 BMD
ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD)

77.63 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ 5 ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ឥឡូវ។ 388.15 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្លៃដើមរបស់ 10 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 10 ។ តម្លៃនៃ 25 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 1 940.74 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ការចំណាយ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.012882 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ដែលជាធនាគារជាតិនៃប្រទេសបានបង្កើតឡើង ។

1 BMD 5 BMD 10 BMD 25 BMD 50 BMD 100 BMD 250 BMD 500 BMD
77.63 RUB 388.15 RUB 776.29 RUB 1 940.74 RUB 3 881.47 RUB 7 762.94 RUB 19 407.35 RUB 38 814.70 RUB