កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 06/04/2020 11:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.012966 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD)
1 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD) ស្មើ 77.12 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ការផ្លាស់ប្តូរ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda តាមអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដសំរាប់ថ្ងៃនេះគឺ 06 ខែមេសា 2020 ។ ព័ត៌មានពីប្រភព។ ព័ត៌មានស្តីពីតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ព័ត៌មានអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពបើកចំហ។ របាយការណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 06/04/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវ 0.012966 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda នៅអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះ។ -0.000122 ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះនៅក្នុងធនាគារធំនៅអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda យោងទៅតាមអឺរ៉ុប។ ថ្លៃដើម ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 0.012966 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ដែលជាធនាគារអ៊ឺរ៉ុបនៃ ប្រទេសបានបង្កើតឡើង

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 06 ខែមេសា 2020

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រគេហទំព័រ moneyratestoday.com ប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកឬមើលព័ត៌មានជំនួយដោយប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ការស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីយល់ពីអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
06.04.2020 0.012966 -0.000122
05.04.2020 0.013088 -
04.04.2020 0.013088 0.00016
03.04.2020 0.012928 0.000273
02.04.2020 0.012655 -0.000089553922265895
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

1.30 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្លៃដើម 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 6.48 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ដើម្បីទិញ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 12.97 BMD ។ 32.42 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្លៃដើម 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.012966 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះដោយ -0.000122 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
1.30 BMD 6.48 BMD 12.97 BMD 32.42 BMD 64.83 BMD 129.66 BMD 324.15 BMD 648.30 BMD
ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD)

77.12 រូបរបស់រុស្ស៊ី សព្វថ្ងៃថ្លៃ 1 BMD អត្រា 385.62 រូបរបស់រុស្ស៊ី សព្វថ្ងៃថ្លៃ 5 BMD អត្រា តម្លៃនៃ 10 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 771.24 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 25 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 1 928.11 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ។ ការចំណាយ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.012966 ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ដែលជាធនាគារជាតិនៃប្រទេសបានបង្កើតឡើង ។

1 BMD 5 BMD 10 BMD 25 BMD 50 BMD 100 BMD 250 BMD 500 BMD
77.12 RUB 385.62 RUB 771.24 RUB 1 928.11 RUB 3 856.22 RUB 7 712.44 RUB 19 281.10 RUB 38 562.20 RUB