កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 24/09/2020 22:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.004891 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD)
1 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD) ស្មើ 204.44 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ព័ត៌មានស្តីពីតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ គេហទំព័របង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃការបំប្លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅជា រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ រាល់ប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងធនាគារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានផ្លូវការនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 25/09/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវ 0.004891 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន នៅអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះ។ -0.000016814694681051 ។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះនៅធនាគារធំនៃអឺរ៉ុប។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន យោងតាមទិន្នន័យអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវថ្លៃ 0.004891 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន - អត្រានៃធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 24 ខែកញ្ញា 2020

សក្ដានុពលនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងរបស់យើង។ តារាងមានតំលៃអត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ថ្ងៃថ្មីៗ។ ប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកឬមើលព័ត៌មានជំនួយដោយប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ អត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន សម្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃមុនថ្ងៃខាងមុខ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
25.09.2020 0.004891 -0.000016814694681051
24.09.2020 0.004908 -0.000050652480497507
23.09.2020 0.004959 0.000013759079249318
22.09.2020 0.004945 -0.000035667193595213
20.09.2020 0.004981 -
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

សម្រាប់ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 4.89 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ 5 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 24.46 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ 48.91 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 10 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ដើម្បីទិញ 25 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 122.28 BHD ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 0.004891 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះដោយ -0.000016814694681051 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

1 000 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB 100 000 RUB 250 000 RUB 500 000 RUB
4.89 BHD 24.46 BHD 48.91 BHD 122.28 BHD 244.56 BHD 489.13 BHD 1 222.82 BHD 2 445.65 BHD
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD)

សម្រាប់ 1 BHD អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 204.44 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 1 022.22 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 5 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ 10 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 2 044.45 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ សម្រាប់ 25 BHD អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 5 111.12 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 0.004891 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន នៅក្នុងធនាគារជាតិនៃប្រទេស។

1 BHD 5 BHD 10 BHD 25 BHD 50 BHD 100 BHD 250 BHD 500 BHD
204.44 RUB 1 022.22 RUB 2 044.45 RUB 5 111.12 RUB 10 222.23 RUB 20 444.47 RUB 51 111.17 RUB 102 222.35 RUB