កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 31/03/2020 04:30

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.004725 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD)
1 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD) ស្មើ 211.62 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ការចំណាយរបស់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការសំរាប់ថ្ងៃនេះ 31 ខែមីនា 2020 យោងតាមលទ្ធផលនៃការដោះដូរប្តូរប្រាក់។ អត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ នេះជាឯកសារយោងប្រចាំថ្ងៃឥតគិតថ្លៃស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 31/03/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 0.004725 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានប្រែជាថោកជាង។ -0.000014490386162348 ។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះនៅធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានទម្លាក់តម្លៃធៀបនឹង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន នៅអឺរ៉ុប។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 0.004725 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ក្នុងធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 31 ខែមីនា 2020

គុណតម្លៃនៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន សម្រាប់ថ្ងៃកន្លងមកត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៅលើគេហទំព័រ។ ប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកឬមើលព័ត៌មានជំនួយដោយប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ អត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន សម្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃមុនថ្ងៃខាងមុខ។ ការស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីយល់ពីអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
31.03.2020 0.004725 -0.000014490386162348
30.03.2020 0.00474 -0.00004207051953416
29.03.2020 0.004782 -
28.03.2020 0.004782 -0.000081568381256915
27.03.2020 0.004864 0.00003934653188213
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវមានតម្លៃ 4.73 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ 23.63 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 5 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ថ្លៃដើមនៃ 10 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ដល់ រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ឥឡូវស្មើនឹង 47.25 ។ 25 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវមានតម្លៃ 118.13 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 0.004725 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះដោយ -0.000014490386162348 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

1 000 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB 100 000 RUB 250 000 RUB 500 000 RUB
4.73 BHD 23.63 BHD 47.25 BHD 118.13 BHD 236.27 BHD 472.54 BHD 1 181.35 BHD 2 362.69 BHD
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD)

ថ្លៃដើមរបស់ 1 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 1 ។ តម្លៃនៃ 5 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 1 058.11 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ តម្លៃនៃ 10 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 2 116.23 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ថ្លៃដើមរបស់ 25 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ក្នុង រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវស្មើនឹង 25 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.004725 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

1 BHD 5 BHD 10 BHD 25 BHD 50 BHD 100 BHD 250 BHD 500 BHD
211.62 RUB 1 058.11 RUB 2 116.23 RUB 5 290.57 RUB 10 581.14 RUB 21 162.29 RUB 52 905.72 RUB 105 811.44 RUB