កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 28/09/2020 19:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង លីវប៊ុលហ្គារី ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.021364 លីវប៊ុលហ្គារី (BGN)
1 លីវប៊ុលហ្គារី (BGN) ស្មើ 46.81 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការសំរាប់ថ្ងៃនេះ 28 ខែកញ្ញា 2020 យោងតាមលទ្ធផលនៃការដោះដូរប្តូរប្រាក់។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារដើម្បីកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ពួកគេ។ ជ្រើសរើសធនាគារដែលមានអត្រាប្តូរប្រាក់អំណោយផល។ របាយការណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 29/09/2020

ប្តូរប្រាក់ រូបរបស់រុស្ស៊ី / លីវប៊ុលហ្គារី ការបម្លែងរូបិយប័ណ្ណនៅអឺរ៉ុប

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ស្មើនឹង 0.021364 លីវប៊ុលហ្គារី នៅធនាគារអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានកើនឡើង។ 0 ។ លីវប៊ុលហ្គារី ថ្ងៃនេះនៅក្នុងធនាគារអឺរ៉ុបឈានមុខគេមួយ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង លីវប៊ុលហ្គារី យោងតាមទិន្នន័យអ៊ឺរ៉ុប។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 0.021364 លីវប៊ុលហ្គារី ក្នុងធនាគារអឺរ៉ុប។

1 RUB = 0.021634 BGN
1 BGN = 46.22 RUB
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 28/09/2020
បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 28 ខែកញ្ញា 2020

វាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រៀបធៀប រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ លីវប៊ុលហ្គារី អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃធៀបនឹង លីវប៊ុលហ្គារី ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រគេហទំព័រ moneyratestoday.com ប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកឬមើលព័ត៌មានជំនួយដោយប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ លីវប៊ុលហ្គារី ។ គេហទំព័រ Moneyratestoday.com អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលឃើញអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ១ ថ្ងៃមុន ២ ថ្ងៃមុន ៣ ថ្ងៃមុន។ ល។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
28.09.2020 0.021847 -
27.09.2020 0.021847 -
26.09.2020 0.021847 0.000113
25.09.2020 0.021734 -0.00019
24.09.2020 0.021924 0.000084844080241099
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ដើម្បីទិញ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង លីវប៊ុលហ្គារី ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 2.14 BGN ។ 10.68 លីវប៊ុលហ្គារី សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវមានតម្លៃ 21.36 លីវប៊ុលហ្គារី ។ 53.41 លីវប៊ុលហ្គារី ថ្លៃដើម 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 0.021364 លីវប៊ុលហ្គារី យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី កើនឡើងដោយ 0 លីវប៊ុលហ្គារី ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
2.14 BGN 10.68 BGN 21.36 BGN 53.41 BGN 106.82 BGN 213.64 BGN 534.09 BGN 1 068.18 BGN
លីវប៊ុលហ្គារី (BGN)

តម្លៃនៃ 1 លីវប៊ុលហ្គារី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 46.81 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ ដើម្បីទិញ 5 លីវប៊ុលហ្គារី សម្រាប់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 234.04 RUB ។ 10 លីវប៊ុលហ្គារី តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 468.09 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 1 170.22 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 25 លីវប៊ុលហ្គារី នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង លីវប៊ុលហ្គារី ។ ការចំណាយ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.021364 លីវប៊ុលហ្គារី ដែលជាធនាគារជាតិនៃប្រទេសបានបង្កើតឡើង ។

1 BGN 5 BGN 10 BGN 25 BGN 50 BGN 100 BGN 250 BGN 500 BGN
46.81 RUB 234.04 RUB 468.09 RUB 1 170.22 RUB 2 340.44 RUB 4 680.87 RUB 11 702.18 RUB 23 404.35 RUB