កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 31/03/2020 06:00

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ថ្ងៃនេះ។

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB) ស្មើ 0.02509 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស (BBD)
1 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស (BBD) ស្មើ 39.86 រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ការចំណាយរបស់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង។ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ថ្ងៃនេះអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដ។ យើងប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស នៅលើទំព័រនេះមួយថ្ងៃម្តង។ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណមានតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើការផ្លាស់ប្តូរហើយត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃដោយធនាគារជាតិ។ គេហទំព័រយោងរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងគឺឥតគិតថ្លៃនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 31/03/2020 បើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះគឺ 0.02509 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស នៅធនាគារអឺរ៉ុប។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះ។ -0.0003 ។ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ថ្ងៃនេះនៅក្នុងធនាគារអឺរ៉ុបឈានមុខគេមួយ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស យោងតាមទិន្នន័យអឺរ៉ុប។ សព្វថ្ងៃនេះ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ចំណាយ 0.02509 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ក្នុងធនាគារអឺរ៉ុប។

បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 31 ខែមីនា 2020

វាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រៀបធៀប រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ។ តារាងមានតំលៃអត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ថ្ងៃថ្មីៗ។ ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមកដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ អត្រាប្តូរប្រាក់។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស សម្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃមុនថ្ងៃខាងមុខ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
31.03.2020 0.02509 -0.0003
30.03.2020 0.02539 -
29.03.2020 0.02539 -
28.03.2020 0.02539 -0.000435
27.03.2020 0.025825 0.000315
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB)

ដើម្បីទិញ 100 រូបរបស់រុស្ស៊ី ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 2.51 BBD ។ 12.54 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 25.09 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស សព្វថ្ងៃចំណាយលើ 1 000 រូបរបស់រុស្ស៊ី នៅ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ 2 500 រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវមានតម្លៃ 62.72 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 0.02509 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី បានធ្លាក់ចុះដោយ -0.0003 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារឈានមុខគេរបស់ប្រទេស។

100 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB 10 000 RUB 25 000 RUB 50 000 RUB
2.51 BBD 12.54 BBD 25.09 BBD 62.72 BBD 125.45 BBD 250.90 BBD 627.25 BBD 1 254.50 BBD
ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស (BBD)

1 ។ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ឥឡូវ។ 39.86 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ សម្រាប់ 5 BBD អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 199.28 រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 10 ។ ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ឥឡូវ។ 398.57 ។ រូបរបស់រុស្ស៊ី ។ 996.41 រូបរបស់រុស្ស៊ី ថ្លៃដើម 25 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស នៅអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ ថ្ងៃនេះ រូបរបស់រុស្ស៊ី អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ។ សម្រាប់ ១ រូបរបស់រុស្ស៊ី ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 0.02509 ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ ។

1 BBD 5 BBD 10 BBD 25 BBD 50 BBD 100 BBD 250 BBD 500 BBD
39.86 RUB 199.28 RUB 398.57 RUB 996.41 RUB 1 992.83 RUB 3 985.65 RUB 9 964.13 RUB 19 928.26 RUB