កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
អត្រាប្តូរប្រាក់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 26/01/2020 05:00

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង ឆែក koruna ដែល ថ្ងៃនេះ។

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ស្មើ 0.019494 ឆែក koruna ដែល (CZK)
1 ឆែក koruna ដែល (CZK) ស្មើ 51.30 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW)

ការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល តាមអត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដសំរាប់ថ្ងៃនេះគឺ 26 ខែមករា 2020 ។ ព័ត៌មានពីប្រភព។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ព័ត៌មានអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពបើកចំហ។ រាល់ប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងធនាគារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានផ្លូវការនេះ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 26/01/2020

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល នៅ Forex ដែលរោងចក្រ

១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្ងៃនេះគឺ 0.019494 ឆែក koruna ដែល នៅធនាគារអឺរ៉ុប។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0 ។ ឆែក koruna ដែល ថ្ងៃនេះនៅធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។ ថ្ងៃនេះ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អត្រាប្តូរប្រាក់បានកើនឡើងធៀបនឹង ឆែក koruna ដែល នៅអឺរ៉ុប។ ថ្លៃដើម ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្ងៃនេះស្មើនឹង 0.019494 ឆែក koruna ដែល ដែលជាធនាគារអ៊ឺរ៉ុបនៃ ប្រទេសបានបង្កើតឡើង

បំ​លែង KRW/CZK = 0.019512
បំ​លែង CZK/KRW = 1 170.20
អត្រាប្តូរប្រាក់ Forex ដែលធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 26/01/2020

ប្តូរប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង / ឆែក koruna ដែល ការបម្លែងរូបិយប័ណ្ណនៅអឺរ៉ុប

1 KRW = 0.019517 CZK
1 CZK = 51.24 KRW
អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ ECB បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ 26/01/2020
បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 26 ខែមករា 2020

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃធៀបនឹង ឆែក koruna ដែល ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រគេហទំព័រ moneyratestoday.com ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះម្សិលមិញនិងថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីកំណត់អត្រាកំណើនឬធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណដែលបានជ្រើសរើស។ អត្រាប្តូរប្រាក់។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ។ ឆែក koruna ដែល សម្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃមុនថ្ងៃខាងមុខ។ នេះនឹងជួយក្នុងការព្យាករណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ឆែក koruna ដែល សម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
26.01.2020 0.019494 -
25.01.2020 0.019494 0.000067999898721999
24.01.2020 0.019426 -0.000041575792962056
23.01.2020 0.019467 0.000068953965467796
22.01.2020 0.019398 -0.000161
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW)

សម្រាប់ 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 1.95 ឆែក koruna ដែល ។ 9.75 ឆែក koruna ដែល ថ្លៃដើម 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅ អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ ដើម្បីទិញ 1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ក្នុង ឆែក koruna ដែល ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 19.49 CZK ។ ដើម្បីទិញ 2 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ក្នុង ឆែក koruna ដែល ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 48.73 CZK ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្ងៃនេះគឺ 0.019494 ឆែក koruna ដែល យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កើនឡើងដោយ 0 ឆែក koruna ដែល ថ្ងៃនេះយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារធំរបស់ប្រទេស។

100 KRW 500 KRW 1 000 KRW 2 500 KRW 5 000 KRW 10 000 KRW 25 000 KRW 50 000 KRW
1.95 CZK 9.75 CZK 19.49 CZK 48.73 CZK 97.47 CZK 194.94 CZK 487.35 CZK 974.69 CZK
ឆែក koruna ដែល (CZK)

51.30 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សព្វថ្ងៃថ្លៃ 1 CZK អត្រា 5 ។ ឆែក koruna ដែល ឥឡូវ។ 256.49 ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្លៃដើមរបស់ 10 ឆែក koruna ដែល ក្នុង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវស្មើនឹង 10 ។ ថ្លៃដើមរបស់ 25 ឆែក koruna ដែល ក្នុង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវស្មើនឹង 25 ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អត្រាប្តូរប្រាក់កើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ឆែក koruna ដែល ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវថ្លៃ 0.019494 ឆែក koruna ដែល - អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ។

1 CZK 5 CZK 10 CZK 25 CZK 50 CZK 100 CZK 250 CZK 500 CZK
51.30 KRW 256.49 KRW 512.98 KRW 1 282.45 KRW 2 564.91 KRW 5 129.82 KRW 12 824.54 KRW 25 649.08 KRW